Enstitü Makaleleri

denizegece
Deniz Egece
Nörobilim Uzmanı
Otuz beş yaşına kadar fabrikatör ve iş adamıydı. Günün birinde işlerini bırakarak tamamen kendini keşfetmek ve tedavi etmek için çıktığı yolda, kendini bilime ve araştırmalara adadı. Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika’da Nörobilim alanında özel eğitimler aldı. Aldığı eğitimlerden bazıları; Yoga Teraphy, Kontamplasyon, Pilates, NLP, Hipnoz, Oto-hipnoz, Beslenme bozuklukları, Kuantum fiziği, Fotografik hafıza, Bilişsel terapi, Ayurveda, Reiki, Feng shui, Biyoenerji ve Nöroplastisite, Epigenetim ve Mentalizm. En son Harvard Üniversitesi NYFA’da bilinçaltını etkileyen Subliminal ses ve ışık teknolojisi eğitimleridir.

Beslenmede Niyetin Etkisi

Bilincimizin anlık güçlerinden bir tanesi niyetlerimizdir. Niyetler kişinin inançlarından beslenir,  bulunduğu ortam ve kişilerden çabuk etkilenerek değişime uğrar.

Niyet nedir?

Niyet, neyi nasıl gözlemlediğimizdir, gözlemlediğimiz içerik enerjisini etkileyerek değiştirir. Niyeteler hem niyet edenin enerjilerini, hem de niyetlenen karşı taraftaki maddenin enerjisini etkileyerek değiştirir.

Bilimsel gerçek: Gözlemci gözlediğini etkileyerek değiştirir

Bu bilgi eskiden paranormal olarak bilinirdi, bugün Quantum fizik ve bilim net bilgilerle bu konuya açıklık getirmiştir. “Gözlemci gözlediğini etkileyerek değiştirir ve alanda bulunan maddelerin enerjileri gözlemci olan alan ya da alanda bulunanlar tarafından etkilenerek değişir.”

Niyetler, inançları oluşturur

Niyetler o anlık etkilere sahiptirler, tekrarlanan niyetler inançların oluşmasına neden olur. Niyetlerin etkisi kısa süreli anlık ya da günlük etkilerdir, niyetlerin içeriği aynı bilgi uzantısında çeşitlendirilerek uzun zaman niyet devam ettirilirse etkinin süresi ve miktarı artar. Yapıcı ya da yıkıcı niyetlerin her ikisi de, etki etme güçlerine sahiptir.

Beslenmede niyetin etkisi

Besinlere olumlu niyetler yükleniliyorsa besinlerin enerjilerini olumlu etkiler, olumsuz niyetler yükleniyorsa olumsuz etki eder. Bedene niyet yükleniyorsa bedeni, bacaklara yükleniyorsa bacakları, ilişkilere yükleniyorsa ilişkileri etkiler. Nereye yükleniyorsa oraya, hangi içerikse, o içerikte etki eder.

Başkalarına iyi niyetlerle yaklaşılıyorsa, hem başkalarının enerjileri hem de kendi enerjileri etkilenir. Tüm canlılara, hayvanlara ve bitkilere de olumlu ya da olumsuz niyetler etki eder. Ölü ve cansız olan gıdaların içinde enerjileri mevcut olduğu için gıdalarda bulunan enerjileri etkiler, fakat maddelerini değiştirmez. Cansız olan nesnelerde de, kişinin niyeti o nesneden alacağı hizmeti belirler. Canlılarda durum farklıdır, enerjilerini etkiler, tekrarlanırsa zamanla maddeleri de etkiler ve alacağı hizmetlerin değişmesine neden olur.

Yemek masasında neden dua ederiz?

Yemek öncesi yapılan duaların nedeni budur. Yemeden önce yenilecek yiyeceklere ya da yedikten sonra yenilenlerin bedendeki etkisine dualar etki eder. Fakat önemli etken yapılan duanın içeriği ve dua eden kişinin duaya odaklanması ve anlaması önemlidir. Kendi dilinde edilmeyen duaların etkisi daha azdır. Beslenme için yapılan dualar, beslenme ve gıda içerikli olmalıdır, bir yiyeceğe, “dünya ya barış getirsin” duası anlamsızdır ve tapınmaya girer. Ama yenilen yiyeceğin beden “ şifa versin” duası yönlendirmedir ve etkilidir.

Sihir ya da güç değil enerji

Yiyeceklere ya da içeceklerden başka beklentiler istemek putlara tapınmaktır. Ama yiyeceğin içinde bulunan enerjinin, bedene gireceği için bedendeki etkisini yönlendirmek farklı şeydir. Bir camide, kalabalık cemaat ile birlikte “dünyamıza barış gelsin”  duası tapınmak değildir, bir iyi niyettir ve bu yönde de etki eder. Dualar bir tür niyet telkinleridir ve etkilidir, Yaratılanlarda bir sihir ya da güç yoktur, içindeki bulunan enerjileri, kişiler niyetiyle yaradılış maksadına göre iyi ya da kötü hizmete dönüştürecek etkiye sahiptir.

Güç senin niyetinde ve seni yaratan Yaradan’dadır.

2 Şükran 1 Sevgi…

Yazan: Deniz EGECE