Bilincimizin anlık güçlerinden bir tanesi niyetlerimizdir. Niyetler kişinin inançlardan beslenir,  bulunduğu ortam ve kişilerden çabuk etkilenerek değişime uğrar. Niyet neyi ve nasıl gözlemlediğimizdir, gözlemlediğimiz içerik gözlediğimizin enerjisini etkileyerek değiştirir. Niyeteler hem niyet edenin enerjilerini, hem de niyetlenen karşı taraftaki maddenin enerjisini etkileyerek değiştirir.

Bu bilgi eskiden paranormal olarak bilinirdi, bugün Quantum fizik ve bilim bu konuda net bilgilerle bu konuya açıklık getirmiştir. “Gözlemci gözlediği etkileyerek değiştirir ve alanda bulunan maddelerin enerjileri gözlemci olan alan ya da alanda bulunanlar tarafından etkilenerek değişir.”

Niyetler o anlık etkilere sahiptirler, tekrarlanan niyetler inançların oluşmasına neden olur. Niyetlerin etkisi kısa süreli anlık ya da günlük etkilerdir, niyetlerin içeriği aynı bilgi uzantısında çeşitlendirilerek zaman olarak niyet devam ettirilirse etkinin süresi ve miktarı artar. Yapıcı ya da yıkıcı niyetlerin her ikisi de, etki etme güçlerine sahiptir.

Besinlere olumlu niyetler yükleniliyorsa besinlerin enerjilerini olumlu etkiler, olumsuz niyetler yükleniyorsa olumsuz etki eder. Bedene niyet yükleniyorsa bedeni, bacaklara yükleniyorsa bacakları, ilişkilere yükleniyorsa ilişkileri etkiler. Nereye yükleniyorsa oraya, hangi içerikse, o içerikte etki eder.

Başkalarına iyi niyetlerle yaklaşılıyorsa, hem başkalarının enerjileri hem de kendi enerjilerin etkilenir. Tüm canlılara, hayvanlara ve bitkilere de olumlu ya da olumsuz niyetler etki eder. Ölü ve cansız olan gıdaların içinde enerjileri mevcut olduğu için gıdalarda bulunan enerjileri etkiler, fakat maddelerini değiştirmez. Cansız olan nesnelerde de, kişinin niyeti o nesneden alacağı hizmeti belirler. Canlılarda durum farklıdır, enerjilerini etkiler, tekrarlanırsa zamanla maddeleri de etkiler ve alacağı hizmetlerin değişmesine neden olur.

Yemek öncesi yapılan duaların nedeni budur. Yemeden önce yenilecek yiyeceklere ya da yedikten sonra yenilenlerin bedendeki etkisine dualar etki eder. Fakat önemli etken yapılan duanın içeriği ve dua eden kişinin duaya odaklanması ve anlaması önemlidir. Kendi dilinde edilmeyen duaların etkisi daha azdır. Beslenme için yapılan dualar, beslenme ve gıda içerikli olmalıdır, bir yiyeceğe, “dünya ya barış getirsin” duası anlamsızdır ve tapınmaya girer. Ama yenilen yiyeceğin beden “ şifa versin” duası yönlendirmedir ve etkilidir.

Yiyeceklere ya da içeceklerden başka beklentiler istemek putlara tapınmaktır. Ama yiyeceğin içinde bulunan enerjinin, bedene gireceği için bedendeki etkisini yönlendirmek farklı şeydir. Bir camide, kalabalık cemaat ile birlikte “dünyamıza barış gelsin”  duası tapınmak değildir, bir iyi niyettir ve bu yönde de etki eder. Dualar bir tür niyet telkinleridir ve etkilidir, Yaratılanlarda bir sihir ya da güç yoktur, içindeki bulunan enerjileri, kişiler niyetiyle yaradılış maksadına göre iyi ya da kötü hizmete dönüştürecek etkiye sahiptir.

Güç senin niyetinde ve seni yaratan Yaradan’dadır.

Yazan Deniz Egece…