Enstitü Makaleleri

denizegece
Deniz Egece
Nörobilim Uzmanı
Otuz beş yaşına kadar fabrikatör ve iş adamıydı. Günün birinde işlerini bırakarak tamamen kendini keşfetmek ve tedavi etmek için çıktığı yolda, kendini bilime ve araştırmalara adadı. Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika’da Nörobilim alanında özel eğitimler aldı. Aldığı eğitimlerden bazıları; Yoga Teraphy, Kontamplasyon, Pilates, NLP, Hipnoz, Oto-hipnoz, Beslenme bozuklukları, Kuantum fiziği, Fotografik hafıza, Bilişsel terapi, Ayurveda, Reiki, Feng shui, Biyoenerji ve Nöroplastisite, Epigenetim ve Mentalizm. En son Harvard Üniversitesi NYFA’da bilinçaltını etkileyen Subliminal ses ve ışık teknolojisi eğitimleridir.

Bilimsel Dua

Dua Nedir?

Dua kimsenin malı değildir, o kişinin Yaradan’ı ve kendi bilinçaltıyla olan iletişimidir. Dualar Yaradan’ın değişimi içinde değil, kişilerin değişmesi içindir. Dua edildiğinde Yaradan değişmez dua eden kişi değişir. Dualar, kişinin Yaradan ile arasında ilişki bağını kurarak onun desteğini almak, desteğini hissetmek, tutunmak, var ve tam oluşun değerini ve farkındalığını güçlendirmek, yaşam kaynağından beslenmek, sahip olduklarına teşekkür etmek, yalnızlığını gidermek, beklentilerini paylaşmak, onay ve rızasını almak, adaletine sığınmak ve denge içindir.

Dualar, yaşamdaki yolculuğun ve beden sağlığının kaynağıdır…

Dualar hiçbir dininin ya da felsefenin malı değildir, dualar insanlığa hediye edilmiş, kişinin beden sağlığı, sahip oldukları ve yaşamındaki yolculuğunun anahtarıdır. Kişi bu anahtarla mevcut yaşamındaki ya da sonrasındaki hangi kapıları açmak isterse onu açarak yolculuğuna devam etmesine neden olan bir sihirdir. Dualar, kişinin bilgi ve duygularını düzenler, yeniler, dengeler, değiştirir, iyileştirir, yapılandırır, güçlendirerek hem bedeninde hem de yaşamında istenilen sonuçlara yolculuk yapmasına neden olur.

İki tür dua vardır, birincisi dini dualar ve ikincisi de bilimsel dualardır.

Dini dualar;

Dini dualar gelmiş, geçmiş ve mevcut olan her dinlerde mutlak vardır. Duası olmayan hiçbir din mevcut değildir. Tüm dinler de kendi dualarının doğru olduğuna ve mutlak belirli etkilere neden olduğunu savunur ve inanırlar. Yani her hangi bir dinde bulunan dualar, o dine inananlar tarafından mutlak etkisine neden olduğunu kabul edilir. Evet, doğrudur da, her dindeki dini dualar, bilinçli uygulandığında mutlak bir etkiye neden olur.

Bilimsel dualar;

Bilimsel dualar ise tüm dünyada herkes de mutlak etkiye neden olur. Çünkü kişi kendi ana dilinde dua etmesinden dolayı eş zamanlı dua sürecinde dualardaki içeriklerle kendi inançlarını değiştirir.

Doğru dua uygulamaları nedir?

Doğru dua uygulamaları nedir? Birincisi dua öncesi ve sürecinde niyetin kesin olarak belirlenmesi ve netleşmesidir. İkincisi etkiye neden olan önemli etken ise duaların“ tekrarı, miktarı ve şiddetlerinin” neden olduğu etkileridir. Kişi eğer ana dilinin dışında bir dilde dua ediyor ve gerçekleşiyorsa, buradaki ortaya çıkan etkinin sebebi kişinin dua öncesi belirlemiş olduğu niyeti ve tekrar, miktar ev şiddetinin etkisidir.

Bilimsel dualar ve dini dualar arasındaki en önemli ayrışma;

Bilimsel dualar ve dini dualar arasındaki en önemli ayrışma; Dini dualar kişinin kendi ana dilinde dua etmesi ve kendi yaşam şartlarına ve beklentilerine göre içeriğini doğaçlama olarak inandığını Yaradan’a anlatmasıdır. Bilimsel dualardaki içerikler, kişinin inançlarını değiştirir, yapılandırır, güçlendirir, bilinçlendirir, farkındalık kazandırır, planlar, organize eder, yeniler, tetikler, motive eder, odaklar, iradeyi güçlendirir ve davranış alışkanlıklarının değişmesine neden olur.

Bilimsel dualar; kişinin kendi kendini ikna ederek davranış alışkanlıklarını değiştirmesine neden olan bir tür telkin tekrarlarıdır.

Modern bilimdeki telkinler ve dualar arasındaki fark;

Modern bilimdeki telkinlerle dualar arasındaki en önemli fark, kişi beklentilerini, inandığı büyük güç olan yaratıcısıyla paylaşarak ona yaklaşır onu var edene sığınarak içindeki bilgileri onunla paylaşır, onun kendisine destek olacağına ve besleyeceğine inanır. Bu yaklaşımla modern telkinlerle bilimsel dualar arasındaki fark kesin bir çizgiyle netleşmiş olur. Kısaca dini dualar, bilimsel dualar ve modern telkinler farklı şeylerdir ama ortak özelikleri kişinin inançlarındaki bilgilerin değişerek beden ve yaşamında faydaya etki etmesine neden olur. Fakat her birinin uygulamalarının ortaya çıkartacağı sonuç etkileri farklıdır.

Dualar kişinin inançlarının tekrardan yapılanmasına ve değişmesine sebep olacak en önemli anahtardır. Dua eden kişi, dualarının içerikleri uzantısında yaşamı ve bedeni değişir.

Kişinin gücünün farkına varması;

Kişinin gücünün farkına varması çok önemlidir, kişinin bedenindeki bilgi, enerji ve maddenin etkilenerek değişmesine neden olunur. Kişi bilimsel dualarla, beden şeklini, metabolizma hızı ve gücünü, davranış alışkanlıklarını, biyolojisinin her bir hücrenin işlevini etkileyebilme gücüne sahiptir. Yaradan her dilde anlasa da, duanın içeriğinin kişinin anlaması üreteceği etki açısından çok önemlidir. Kişinin bedenindeki bilgi, enerji ve maddenin etkilenerek değişmesine neden olunur

Bilimsel duaların bilinç ve bedendeki etkileri nelerdir?

  • Motivasyonuartırır
  • Odaklanmayaneden olur
  • İradeyigüçlendirir
  • Öncelik sırasını değiştirir
  • Öz güveni artırır
  • Bağımlılıkların panzehridir
  • Beklentilerin uzantısındaki davranış alışkanlıklarını değiştirir
  • Çevrenin etkilemesini en minimum seviyeye indirir
  • Beden biyolojisinin yapısını etkiler

Benim yazdıklarım bana, senin anladıkların sana hizmet edecektir.

Bir sevgidir yazan, bir sevgidir okuyan, bir sevgidir paylaşan.

2 Şükran 1 Sevgi…

Yazan: Deniz EGECE