BİLİNÇLİ ZAYIFLAMAK

Bilinçli zayıflamak; istenilen sonuçlara neden olacak doğru bilgilerin farkında olmak, neden, niçin ve nasıl yapıldığının farkında olacak şekilde bilgilenmek, bilmek, öğrenmek, anlamak ve algılamak, neden ve sonuç ilişkilerinin farkındalığına sahip olarak kilo vermek demektir.
Hiçbir bilgiyi öğrenmeden, ondan bundan kulaktan duyma, farkında olmadan, neden, niçin ve nasılı bilmeden, başkalarının sözlerine dayanarak uygulamak, neden ve sonuç ilişkisini algılamadan, başkalarının talimatlarını uygulama durumu bilinçsizce kilo verme sürecidir.
Bilinçli kilo verme durumu kişiye balık tutmayı öğretir, balık tutmayı bilen kişi bağımsızlaşarak ömür boyu kendisini besleyebilir. Bilinçsiz zayıflama balık tutmasını öğretmez, sürekli balık verene muhtaç ve bağımlı yaşanılmasına neden olur.
Bilinçli kilo vermek demek; doğru olduğuna inanılan fakat fazla kiloların alınmasına neden olan bilginin farkındalığına vararak onların etkilerini etkisizleştirmektir. İstenilen ideal bedene neden olacak bilgiler hakkında bilinçlenerek onları inanca dönüştürmektir.

Ancak inanca dönüşürse kişinin günlük hayatındaki davranışları olarak uygulaması mümkün hale gelir.

Bilinçli kilo vermek kişinin bilgi edinerek kilo verme sürecidir. Doğru ve yanlış bilgilerin, fazla kilo almasına neden olan, fazla kiloların verilmesine ve dengede kalınmasına neden olacak bilgilerin öğrenilmesi, algılanması ve anlaşılması demektir.
Bilinçlenmek demek doğru bilgiye, işe yarayan bilgiye sonuca götürecek olan bilgiye sahip olmak demektir. Bilinçsiz demek o konu hakkında yanlış bilgiye, çöp bilgiye, kulaktan dolma bilgiye sahip olmak ya da hiçbir bilgiye sahip olmamak demektir.
Fazla kiloların ortaya çıkmasına neden olan bilgiler belirlenir ve ideal bedeni oluşturacak yeni bilgiler edinirse, kişi farkındalık kazanmış yani bilinçlenmiş olur fakat öğrenilen bu bilgiler kendiliğinden davranışlara dönüşmez. Ancak inanca dönüşürse kişinin günlük hayatındaki davranışları olarak uygulaması mümkün hale gelir.
Bilinçlenmek, bilgi edinmek ve bilmek ehliyet almak gibidir fakat arabayı kullanmak ise deneyimler sonucunda bilinçaltında oluşan inançlar ile mümkündür. Bilgilerin deneyimlenerek gerçek olduğunu ve gerçekleştiğini görmek inanılmasına neden olunur. Arabayı kullanmayı bilmek arabayı kullandırmaz, deneyimler sonucu oluşmuş inançlar arabanın istem dışı kullanılmasına neden olur.

Kilo verme sürecinde enerji aktarımına neden olan her bilgi ve eylem doğrudur.

Fazla kiloları eritmek ve ideal bedene neden olacak tek doğru bilgi, enerji aktarımı miktarının artırılmasıdır. Basitçe anlamaya çalışalım, şişman bir kişi, ideal bedeni ortaya çıkartmak istiyorsa, bu sonuca neden olacak olan bilgi nedir? Bedendeki yağların erimesidir. Bedendeki yağların erimesine etki eden nelerdir? Enerji aktarımına neden olan hareket ve egzersizlerdir. Kilo verme sürecinde enerji aktarımına neden olan her bilgi ve eylem doğrudur.
Şimdi doğru ve yanlış bilinçlenmeye bakalım. Diyet yaparak beslenmek enerji mi aktarır, yoksa enerji alımına mı neden olur? Elbette her türlü beslenme bilgileri enerji alımına neden olur. İlaçlarlar enerji aktarımına mı yoksa enerji alımına mı neden olur? İlacın kimyasındaki enerji miktarında enerji alımına neden olur, ayrıca kişi hastayım diyerek hareketi azaltır

ve ilacın verdiği etkiden dolayı uyuşur ve hareket miktarını azaltır. Çaylar, limon, lahana suyu, sözde şifalı bitkiler, tozlar vb… ağızdan alınan, yenilen ve içilen her şeyin içinde mutlak enerji vardır. Mide ameliyatları enerji alımı için midir yoksa enerji aktarımı (zayıflamak) için midir? Enerji alımı miktarını azaltmak içindir, bu da dolayısıyla tekrar beslenme, enerji alımı istikametidir, yani enerji aktarımına yönelik değildir. (ayrıca bilinçaltına öğün hakkında miktar bilgisi kodlandığında mide ameliyatı gibi gereksiz ve riskli bir yaklaşıma gerek yoktur)

Değişim sürecinde bedenle tanışmak

Bunlara benzer az ve çok enerji alımına neden olan istikametler istenilen ideal beden sonucuna kalıcı olarak götürmez. Bedendeki kiloların erimesi isteniliyorsa bu enerji tüketimi artırıcı istikametindeki bilgilere odaklanarak mümkündür.
Zayıflamak eyleminin süreci, uzun bir zaman dilimine ihtiyaç duyduğu için, farklı konular da bilinçlenmek gerekir. Değişim sürecinde bedenle tanışmak, dostluk kurmak, ondan gelen mesajlara öncelik tanımak, bedenin gerçek ihtiyaçlarını doğru miktarlarda karşılamak, değişim sürecinde çıkan problemlere çözüm odaklı yaklaşarak ilerlemek önemlidir.
Çevresel veya içeriden gelen, yapıcı ve yıkıcı süreci etkileyen, sabote ederek odağı bozan telkinlerle başa çıkmak, istikrarlı motivasyonu sağlamak, duyguları yönetmek ve yönlendirmek, direnç ve korkuların yüzleşerek yok edilmesi, kilo alımına neden olan inançların etkisizleştirilmesi gibi konularda da bilinçlenmeliyiz.