“Düşünüyorum öyleyse varım” sözü Fransız düşünür Rene Descartes’indir.  “Cogito ergo sum” Descartes’ın Discours sur la méthode (1637) kitabında yer alan Fransızca “Je pense, donc je suis” sözünün çevirisidir.

Oysaki var oluş düşündüğümüzde gerçekleşmiyor, hareket edince varlığımız ortay çıkıyor. Canlıların içinde düşündüğünü bildiğimiz tek canlı insan. Oysaki düşünceye sahip olmayan diğer tüm canlılarda varlar ve varlıklarını sürdürmektedirler. O zaman hareket ediyorum, öyleyse varız…

Tüm canlılar hareket eder. İnsan gözüyle bakılınca, bazı canlıların hareket etmediğini beynimiz algılar. Oysa ki ağaçlar, bitkiler, meyveler, çiçekler, dağlar vb….her canlı mikro hareketler yapmaktadır.

Hareket yaşamaktır, hareket var oluştur, hareket edersek düşünebiliriz, hareket var oluşumuzun kaynağıdır, hareket edersek canlı oluruz, hareket yaşam belirtisidir, hareket uzun yaşamaktır, hedeflediğin bedendir, hareket sağlıktır, hareket gençliktir, hareket bedeni güç ve kuvvet verir, hareket taze enerjilerin bedene girmesi demektir, hareket beslenmektir.

Hareket ediyorum öyleyse varım.

Deniz Egece…ş2s