Ana Sayfa Misyonumuz

Misyonumuz

Farkındalık  

Farkındalık bilinç bazında uyanıştır, neden ve sonuç ilişki akışını sorgulayarak sonuçların kaynağı olan gerçek nedenlerinin yeterli seviyede algılanmasıdır. Farkındalık, taraftarlıktan kurtularak, objektif bakabilmek ve eşit mesafede durarak gözlemleyebilmektir. Farkındalık taraftarlığın ve bağımlılıkların panzehridir. Farkındalık kazandırılması için her türlü bilgi, enerji ya da maddeye eşit mesafede duruşumuz temel ilkelerimizdendir, bilinç bazında farkındalık geliştiren tüm çalışmalara destek vermek misyonlarımızdandır.

Barış ve İletişim

Doğada savaş yapan tek canlı insanlardır, doğaya uygun olan “barışı” her alanda destekliyoruz. Savaşlar iyi ve kötü ayrımcılığını üreten ego bilgilerinin sonucudur, öz bilgilerde her şey nötrdür. Savaşlar, taraftarlığın, bağımlılıkların, cahilliğin, hastalıkların, fakirliğin ve ölümün temelidir.

Barış enerjilerin dengeli ve uyumlu akışına, yeni canlıların üremesine, canlanmasına, çoğalmasına, yaşamın çeşitliliğine, sağlığa, bolluğa ve berekete neden olur.

İletişim bilgi ve enerjilerin bir noktadan diğer noktaya transferidir; bir tür canlı yaşam formları iletişim yoluyla bilgi ve enerjilerini aktararak yaşamın devamlılığına neden olur. Yapıcı bilgi ve enerjilerin iletişimle olan transferi yaşamların beslenmesine, yeni canlıların var oluşuna ve yaşamın devamlılığına sebebiyet verir.

Barış ve yapıcı iletişimin önem ve değerinin, bilinçlerde farkındalık kazanılması, yayılması ve gelişmesi temel ilke ve misyonlarımızdandır.

Bolluk ve Bereket

Evren, yaradılışın bolluk ve bereketinin sonucudur, Yaradan’ın farklı yaratımları zenginliğinden kaynaklanır. Tüm potansiyel bilgi ve enerjiler evrenin içinde yaratılmıştır ve mevcuttur, bizlere düşen bu yaratılıştan, insanlığa faydalı olacak ürün ve hizmetler üretmek ve geliştirmektir, çünkü üretim bolluk ve bereketin zeminidir. Yaşamlarımızda maddi ve manevi bolluğun, bereketin ve zenginliğin artması ancak faydalı üretimlerle mümkündür.

Dünyadaki fakirliğin, cehaletin ve hastalıkların çözümü faydalı üretimlerdir. Üretimde orijinal, ihtiyaç karşılayan, faydalı, yapıcı ve farkındalık kazandıran, ürün ve hizmetleri üretmek temel ilkelerimizdendir. Dünyamızdaki canlılara, doğamıza, insan bedenine ve yaşamlarına faydalı olan tüm üretimleri destekleyen misyonları benimsiyoruz.

Evrensel Fayda

Ürün, hizmet ve yayınlarımızda evrensel faydaya katkı sağlamak önceliğimizdir. Farklı diller, ırklar, milliyetler, kültürler ve gelenekler gibi faklı düşünce zenginliklerinin yaşamasını ve yaşatılmasını destekliyoruz. Tüm farklı bilgi çeşitlerine eşit mesafede bir duruş ve yaklaşımı benimsiyoruz. Hizmet, ürün ve yayınlarımız; tarafsız olarak tüm insanların beden sağlıkları ve özel yaşamlarındaki eğitimle gelişerek değişeme uyum sağlamasını destekler.

Enstitümüz maddi ve manevi tüm kazanımlarını dünyanın sunduklarının sayesinde kazanmıştır, bu dünyadan aldıklarımızı gelecek nesiller için ürün ve hizmetlerimizin yaygınlaşmasına ve daha faydalı olabilmesi prensibinde varlığımız sürdürüyoruz.

Öz ve Ego Bilgileri

İnsan doğadır, doğanın içinde yaşamını sürdürür, insan, canlılar ve doğa yaradılışın öz bilgisinin bir sonucudur. Yaradılışın varlığı ve devamlılığı öz bilgilerin denge içinde çalışma prensiplerine dayanır, bunlar modern dünyadaki anlatım olarak matematik, fizik ve kimya ilkeleridir.

Kişilerin bilincindeki ego ve öz bilgilerin dengesi, kişinin beden sağlığı ve yaşam kalitesi açısından önemli bir dengedir. Birçok insan öz bilgileri dikkate almayarak, ego fikirlerine değer ve önem verir. Bu dengesizlik durumu, bedendeki hastalıkların oluşmasına, yıkıcı, bağımlı, monoton, esaret içinde renksiz bir hayatın yaşanılmasının temellerine neden olur.

Birçok kişide şartlandırılarak kabul ettirilmiş ego bilgilerden dolayı öz bilgileri unutturulmuştur. Yayınlarımız, tedavilerimiz ve eğitimlerimizin temelinde öz bilgilerin farkındalığı ve bilinçlendirilmesi temel ilkelerimizdendir.

Öz bilgiler yaradılışın bilgileri ve yazılımları olmasından dolayı, dünyamızda öz bilgiler hakkında daha fazla farkındalık kazanılması ve yayılması temel misyonumuzdur.

İnsan ve Doğa

İnsan, canlılar ve doğa yaradılışın bir ürünüdür. Onlara sevgi, yaradılışa sevgidir. Onlara hizmet etmek, yaradılışa hizmet etmektir. Onlara verilen değer, yaradılışa verilen değerdir. Onlara duyulan saygı, yaradılışa duyulan saygıdır.

Yaradılışa olan yapıcı yaklaşımlar, Yaradan’a olan yapıcı yaklaşımlardır. İnsan, doğa ve doğadaki canlılara hizmet, sevgi ve saygı en önemli ilke ve misyonlarımızdandır.

Sevgi ve Şükran

İnsanın sağlıklı, huzurlu ve mutlu olması doğal ve normal bir durumdur. İçeride ve dışarıda sağlık, mutluluk ve huzur önemli değerlerdir. İnsan bilgilerinden dolayı eşsizdir, bilginin, enerjinin ve maddenin pozitif ve negatif olmak üzere iki tarafı vardır. Sevgi pozitiftir, sevgi olumlu bir enerjidir, sevgi iyi niyet ve güzel düşüncelerdir. Şükran ise sevgiyi görebilmek ve güzel tarafa teşekkür etmektir, sevginin tarafını görebilmenin sırrı, şükretmektir.

Sevgi yaradılışın hammaddesidir, sevgi tüm kötülüklerin panzehridir, şükretmek bir şeyin olumlu taraflarının verdiği hizmetlere teşekkür etmektir. Şükran ve sevgi sağlığın, yaşamın huzurun ve mutluluğun anahtarıdır.  Dünyamızda “sevgi ve şükran bilincinin” yayılması temel vizyonumuz ve ilkelerimizdendir.

× İletişime Geç