İrade Gücü

İrade Gücüyle Başkalarının Talimatıyla Yolculuk ve Hedefe İlerlemek

Bu yaklaşımda, kişi kilolarından bıktığı için çözüm aramaya başlar. Kişinin kiloya neden olan özel sebepleri farkındalık kazanılmadan, çözümlenmeden, başkasının talimatlarıyla zayıflama süreci uygulanır. Neden olan etken, ortadan kaldırılmadan talimatlar ve yasaklarla, bir başkası tarafından uygulanan programlardır. Bu başkası, çoğunlukla bilindik metotları olan diyetisyenlerdir ya da egzersiz uzmanlarıdır.

Uzmanların kişinin özel nedenlerine yeterli zaman ayıramaması, kişinin yaşanmışlıklarını dikkate almadan, kişinin kilo almasına neden olan özel durumlara tanı koymadan, kiloya neden olan alışkanlık ve davranışlarını çözümlemeden, değişim sürecini bilinçlendirmeden, yapılan uygulamalardır. Uzmanlarla yapılan çalışmalar hedefe ulaşılsa da ulaşılmadan bırakılsa da eski bilgiler tekrardan devreye girerek, kişinin eski halinden daha fazla problemle karşılaşmasına neden olurlar.

Uzmanlar, herkese uygulanan standart bir programı, kişilerin uymaları için talimatlarıyla takip ederler. Bu tür yaklaşımlar, bir tür babanın evladına yapması gerekenleri bilinçlendirmeden, telkinlerle yaptırması gibi bir durumdur. Baba, çocuğun düşünce ve duygu durumlarını tanımadan davranışlarının nedenini anlamadan, ne yapması gerektiği hakkında talimatlar verir. İşte bu durum da yasaklar ve talepleri ardı ardına sıralayan baba gibidir.

Kişi, iradesiyle bu süreci çoğunlukla acı çekerek ve zorlanarak tamamlamaya çalışır, çünkü bilinçaltı farklıdır ve bilinçüstü farklı şeylerden bahsetmektedir. Bilinçaltı ve bilinçüstü arasındaki çatışma, zorlanmaya ve acı çekmeye neden olur. Elbette güçlü olan bilinçaltı mücadeleyi en sonunda kazanır.

İrade ile ilerlenirken, çevre faktörleri devreye girerek kişinin düşünce odağının bozulması açık bir kapıdır. Eğer kişinin çevre etkenlerinden ötürü odağı bozulursa zaten bir daha ne diyetisyene ne de spor alanına gidecektir. Süreçlerin çoğunlukla bırakılmasının sebebi budur. Hedefe irade ile varılsa da, bilinçaltı değişmediği için, eski bilgiler, eski durumu tekrardan ortaya çıkaracaktır.