Fazla kiloların oluşmasına neden olan durum, kişinin günlük alışkanlıklarını uzun süre tekrarlanmasından kaynaklanır. Alışkanlıklar hastalık değildir, o yüzdende sağlıkla hiçbir alakası yoktur. Alkol içme ya da içmeme alışkanlığı, sigara kullanma ya da kullanmam alışkanlığı, belirli davranış yapma ya da yapmama alışkanlıkları birer hasatlık değildir. Sağlık sektörü hiçbir alışkanlığı değiştirecek hizmet vermemektedir, vermediği içinde şişmanlık ya da obeziteye çözüm bulamaz.

Bir insan bir alışkanlığını neden tekrarlar? – Daha önce öğrendiği, deneyimlediği, güvenli ve doğru olduğuna inandığı için… Beyin neden tanıdığı bilgiyi kullanır? – Zahmetsiz, bildiği, fazla çaba sarf etmeyeceği ve kısa yoldan ulaştığı için… Alışkanlıklar nerededir? – Bilinçaltındadır… Bir insan doğru olmadığını bildiği bir alışkanlığı neden yapar? – Çünkü yaptığı alışkanlığı, geçmişte doğru yaptığına ya da ona fayda sağlayacağına inanmış olduğu için… Alışkanlıklar ne demektir? – Davranışların tekrarlanması demektir… Davranışlara sebep olan etki nedir? – Düşüncelerdir… Düşünceler neden meydana gelir? – Bilgilerden… Bilgileri beyin nasıl öğrenir? – Deneyimleyerek, izleyerek, işiterek, konuşarak… Neden bilgiyi öğrenmeye ihtiyaç duyar? Güçlü olmak, yaşamın ve varlığının devamlılığını sağlamak için… Bilgi nasıl öğrenilir? – Eğitim ve deneyimleyerek… İnançlarınızdaki her türlü bilgi ve deneyim değiştirebilir mi? – Evet, eğitim ile her türlü bilgi ve deneyim değişebilir… Bilgi değişince davranış ve alışkanlıklar değişir mi? – Evet değişir… Bilgiyi başka nelerle değiştirebiliriz? – Sadece farklı bilgiler öğrenerek değiştirile bilinir. Yeni ve doğru olduğuna inanılan bilgi bedeninize öğretile bilinir mi? – Evet, kendi kendini eğiterek öğrete bilinir… En hızlı ve pratik nasıl öğrete bilirim?  – Yeni davranışları tekrarlayarak ya da bilinç egzersizleri yaparak en hızlı şekilde kendini eğitebilirsin… İnançlarım değiştiğinde, alışkanlıklarım da kalıcı değişir mi? Elbette değişir, neye inanıyor ya da inanmıyorsanız siz onu istem dışı davranış olarak tekrarlarlarsınız…  Yanlış bilgi nedir? Yanlış olduğunu düşündüğün alışkanlıklarına tekrarlıyorsan ve istemediğin sonuçlar ortaya çıkıyorsa, bilgilerin yanlıştır… Doğru bilgi nedir? Doğru olduğunu düşündüğün alışkanlıklarını tekrarlıyorsan ve istediğin sonuçlar ortay çıkıyorsa, bilgilerin doğrudur… O zaman beyin neden yeni ve  doğru bilgileri kullanmıyor? – Çünkü inançlarınızdaki eski bilginin doğru olduğu inancı devam ediyor, uzun zaman eski bilgileri kullanarak güçlendirmiş ve güçlü olan bilgiyi daha çok kullanıyor…

Alışkanlıkların temeli bilgidir ve bilgi sadece eğitimle değişir. Kişi mevcut olan şişman sonuçlarının yanlış olduğuna inanıyorsa, demek ki inandığı bilgiler yanlıştır. Çünkü inandığı bilgiler onun şişmanlamasına neden olmaktadır. Bilgi ve deneyimler çayla, ilaçla, ameliyatla, yasakla, diyetle değişmez, yanlış bilgiler doğru bilgileri eğitim ile öğretilerek değiştirilir.

Neden eğitim? Çünkü…

 • Günlük tekrarlanan davranışların % 98 oranını istem dışı önceden öğrendiği ya da deneyimlediği eski bilgileri tekrarlar. Tekrarlanan davranışlar zaman içinde sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Yanlış bilgiler yanlış sonuçları, doğru bilgiler doğru sonuçları oluşturur. Sonuçlar yanlış ise bilgi yanlıştır, sonuçlar doğru ise bilgi doğrudur.

 • Tüm istenilen ya da istenilmeyen, yaşamdaki ya da bedendeki sonuçları oluşturan sebepler; deneyimler, inançlar, alışkanlıklar, duygular ve davranışlardır. Bunlarında merkezi bilinçaltıdır. Bu yüzdende fazla kilolara neden olan davranış ve alışkanlıkları tekrardan eğiterek %100 değiştire bilinir.

 • Metabolizmanın daha sağlıklı, güçlü ve hızlı çalışmasını, kendinizin eğitilmesi ile %100 değişebilir.

 • Zihnin çevreden etkilenmemesini ya da çevreyi etkilemesini eğitim ile öğretile bilinir.

 • Duyguları kontrol etmeyi, değiştirmeyi ve ihtiyaçlarını beslemeyi eğitim ile öğrete bilinir.

 • İnanç değişim gücünü, kapasitesini, seviyesini ve içeriğini, istenilen performansa ve yapıya eğitim ile değiştirilerek geliştire bilinir.

 • Tüketim miktarı, iştah, lezzet, doyma, doymama, acıkma, tiksinme, sevmek, sevmemek, bağımlılık, nefret gibi bilgi ve duygular eğitim ile değiştire bilinir.

 • Beslenme, öğün, hareket, hareketsizlik, kilo, beden, metabolizma vb… gibi kilo alımına neden olan yanlış içerikleri eğitim ile değiştire bilinir.

 • Beslenme ve kilo takıntısı, kendinizi eğiterek takıntılar etkisizleştire bilinir.

 • Yanlış yapılan davranışlar yerine doğru davranışların yapılması, eğitim ile değiştire bilinir.

  Deniz Egece…ş2s