Kitap nasıl zayıflatacak?

Elbette kitabın yaprakları zayıflatmaz. Kitaptaki bilgiler bilinçaltındaki kiloya neden olan bilgilerin değişmesine neden olur. Kitapta hangi inançların kilo alımına neden olduğuna, hangi inançların kilo verdireceğine, sonrasında kalıcı kiloda nasıl kalınacağına neden olan bilgilerin inanca dönüştürebileceğine anlatan içerikler mevcuttur.

Doğru olduğuna inanılan yanıltıcı, yanlış ve yalan bilgilerin bilinçaltındaki inanılmış bilgileri nasıl etkisizleştirebilmeyi, hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo verme düşünce çeşidini ve sonrasında da ideal bedende dengeli kalabilmene neden olacak bilgileri nasıl inancına dönüştüreceğine anlatan bilgiler içerir.

Zayıflama sürecinin pes etmeden devamlılığını sağlayacak, bahane ve ötelemeleri tetikleyerek harekete geçilmesine, severek enerji tüketimine, iradenin ve odağın güçlenmesine, kendi kendine motivasyona, direnç ve engellerin etkisizleştirilmesine, zayıflama sürecinde ortaya çıkan problemlere çözüm odaklı bakış açısını, kalıcı kilo verme hakkında bilgilerin bilinçlenerek güçlü inançların oluşmasına neden olur.

Ayrıca beynin potansiyel gücünün, bedeni nasıl etkileyerek beden şeklinin istenilen şekle dönüştürebileceğini ve günlük davranış alışkanlıkları değiştirmek için teknik ve metotlar içerir.

Kitap bilimsel temele dayanan bilgileri nasıl inanca dönüşeceğini ve bu sayede günlük davranış alışkanlıkların kalıcı olarak değişmesine sebep olur.

Kaç defa okumalıyım?

Kitaplar roman kitapları gibi değil, bir eğitim kitabı gibi tekrar tekrar okunmalıdır. Kitap bir rehber gibi başucu kitabı olmalıdır. Beden sabit bir yapı olmadığı için, kişi ihtiyaç duyduğunda tekrardan okunmalıdır. Kişinin zaman içinde bilinç seviyesi gelişerek değiştiği için, kitap her okunuşta farklı konuların anlaşılmasına neden olur.

Tekrar tekrar okunduğunda kişinin doğru olduğuna inandığı ama kilo almasına neden olan yanlış inançları ile yüzleşmesine ve ideal bedene neden olacak yeni inançlarının gelişmesine ve güçlenmesine neden olur. Kitap bilinçaltına uygun, anlaşılır ve değişmesine neden olacak içeriklerde yazılmıştır.

Kilo problemi hem bilinç bazında hem de fiziksel olarak ortadan kalkasıya kadar tekrar edilerek okunmalıdır.

Kitabi okurken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kitaptaki sizin sorununuz anlatan kısımların altını çizmenizde ya da not düşmenizde fayda vardır, zaman zaman tekrar açarak o kısımları okumanızı fikirlerinizin değişmesine ve güçlenmesine neden olacaktır.

Altı çizilmiş olan kısımlar, tekrar tekrar okunduğunda kişinin fikirlerini değişmesine ve gelişmesine neden olur. Kitap bilinçaltına uygun ve değişmesine neden olacak şekilde tekrar eden bölümlerle bilinçli olarak yazılmıştır.

Kitaplar nasıl okunursa verimli olur?

 • Roman şeklinde olamayıp, ders kitabı okur gibi okunmalıdır.
 • Farklı zaman diliminde tekrar okunduğunda, farklı konuların daha farklı anlaşıldığını göreceksiniz.
 • Kitap genel olarak okunduktan sonra, ilerleyen farklı aylarda ve yıllarda tekrar tekrar okunmalıdır.
 • Okuduklarınızı çevrenizdeki destekleyen kişilere anlatırsanız, geri dönüşüm sağlayarak bilgilerin bilinçaltında güçlenmesine neden olur.
 • Kitapta anlamlı gelen bölümleri, kalem ile çizerek işaretleyiniz.
 • İşaretlediklerinizi, aynanın karşısında geçerek kendinize anlatınız.
 • İşaretlediklerinizi, cep telefonunuza ses ya da video kayıt ederek boş zamanlarda tekrar tekrar dinleyiniz ya da seyrediniz.

Neden dünyanın ilk ve tek kalıcı zayıflama kitaplarıdır? 

 • Dünyada şişmanlık ve obezite sorununu ve çözümlerini “bilinçaltı” ile ilişkilendiren ilk bilim adamı Deniz Egece’dir. 2000 yıllarında ilk çalışmalarını ve yayınlarını dünya genelinde makaleler olarak yayınlamıştır. 20 senedir elde ettiği deneyim ve çalışmalarını 7 kitabın da toparlamıştır. Çalışmaları kalıcı zayıflamaya neden olan bilgiler içerir.
 • Kitapları doğru olduğuna inanılan ama kilo alınmasına neden olan ve bilinçaltında inanılan bilgilerin inanç bazında değişmesine yönelik eserlerdir. Bilinçaltındaki bilgilerin değişmesi sadece ve sadece bilinçaltı eğitimleri ile mümkündür.
 • Diyet kitapları beslenmeye odaklayarak, beslenme takıntısına neden olur.
 • Diyet kitapları, gıda ve beslenme bilgisini disipline edildiğinde kilo verileceğini, gıdaların kilo aldırdığına ve gıdaların zayıflatacağına inanılmasına neden olur. Bu durumda kişinin kilo takıntılı olmasına ve kilo probleminin devam etmesine neden olur.
 • Diğer tüm zayıflama kitapları, enerji alımı ve tüketimi hakkında bilgiler içerir ama inanca nasıl dönüştüreceğini anlatmaz.
 • Deniz Egece’nin tüm çalışmalarının temelinde, rasyonel bilim olan kuantum fizik, fraktal matematik ve elektrokimya temelli bilgiler içerir. Biyolojik bilgileri içermez (biyoloji göreceli bilim olup, kişinin inandığı bilgiler tarafından etkilenerek anbean değişme uğrar, sabit değildir.)

Kitapların bana faydası ne olacak ve ne kazandıracak? 

 • Gıda ve öğün hakkında gereksiz beslenmeye neden olan fazla miktarlar hakkındaki inanç, duygu ve alışkanlıkları etkisizleştirir.
 • Öğün ve beslenme miktarını, bedenin ihtiyacı olan miktara indirgeyerek dengeler.
 • Beslenmeyle ilgili ilişkilendirilmiş duygusal bağları etkisizleştirerek, gereksiz miktarda beslenmeyi ortadan kaldırır.
 • Gıdalarla olan duygusal ilişki ve bağımlılığı etkisizleştirir.
 • Kiloyla ilişkilendirilmiş olan gıda ve beslenme takıntısını etkisizleştirir
 • Hareketsizlik miktarını arttıran inanç, duygu ve alışkanlıkları etkisizleştirir.
 • Günlük yaşamdaki bedensel hareket miktarının ve çeşidinin artmasına neden olur.
 • Hareket ve egzersiz hakkındaki olumlu bilgilerin inanca dönüşmesine sağlar, dolayısıyla daha çok enerji tüketimine neden olur.
 • Metabolizma gücü ve hızının miktarını arttırır.
 • Beden hakkındaki bilgileri olumlu inançlara dönüştürür. Bedenden gelen mesajların farkındalığını, bedenin öncelik sırasını, olumlu yaklaşımı ve daha fazla zaman ayırma alışkanlığını kazandırır.
 • 0 -12 yaş aralığında ebeveyn ve çevre tarafından kilo alımına neden olan temel inanç öğretilerini etkisizleştirir.
 • Hedef olan ideal bedenin, bilinçaltında nasıl tasarlanacağını öğretir.
 • Zayıflama sürecinde, irade, odaklanma ve motivasyon gücünü artırır.
 • Zayıflama sürecindeki değişim esnasındaki çıkacak olan sorunlara cevap üreten bilince neden olur.
 • Zayıflama sürecindeki ortaya çıkan korkuları etkisizleştirir.
 • Bahane ve ötelemeleri etkisizleştirerek zayıflama süreci için eyleme geçilmesine neden olur.
 • Kilo ile genel olarak ilişkilendirilmiş kilo takıntısını etkisizleştirir.

Kitaplar ve eğitim nasıl zayıflatır?

Şişmanlık; doğru olduğuna inanılan fakat kilo alımına neden olan, bilinçaltındaki yanlış inanç, alışkanlık ve davranışların uzun süre tekrarlanması sonucunda ortaya çıkar. Metabolizmayı, alışkanlıkları ve davranışları yöneten merkez bilinçaltıdır, kitaptaki bilgiler bilinçaltını eğiterek değişime neden olur.

 1. İçerikler; beslenme, hareketsizlik, hareket, beden, metabolizma ve kilo hakkındaki düşüncelerin değişmesine etki eder.
 2. Kişinin alışkanlık ve davranışlarının değişmesine neden olur.
 3. Bilinçaltındaki bilgilerin değişmesi, okuyarak, bilinçlenerek, eğitimle öğrenerek ve inanarak mümkündür. Kalıcı kilo verilmek isteniyorsa, mevcut inanılan bilgilerin değişmesi sadece eğitimle mümkündür.
 4. Diyetler, ilaçlar, ameliyat, bitki çayları bilinçaltındaki inanılan bilgileri asla değiştiremez. Kişinin kendini eğitimle değiştirmemesi haricinde hiçbir metot kalıcı zayıflamaya neden olamaz.
 5. Kitap okunduğunda kişi inandığı bilgilerle yüzleşmesine neden olur, inandıkları hakkında doğru ve yanlışların farkındalığını kazandırır. Yanlış, yanıltıcı ve neden olan bilgilerin etkisizleşmesine neden olur.
 6. Eski davranış alışkanlıkları sadece yeni ve doğru bilgiler sorgulayarak öğrenildiğinde inanca dönüşmesine neden olur.
 7. %100 kalıcı çözüm sadece ve sadece bilinçaltındaki davranış alışkanlıklar değiştiğinde mümkün olur.