“Zayıflamada Son Söz” kitabı günümüzde dünyada önemli bir toplum sağlığı sorunu oluşturan ve  psikosomatik hastalık olarak kabul edilen şişmanlık ile mücadeleye ilişkin olarak bildiklerimizden çok farklı bir yaklaşıma sahiptir ve bunun için etkin çözümler sunmaktadır. Kitap konusunda devrim niteliğindedir.

İçerik bilimseldir. Madde enerji dönüşümü yasası ile uyumlu olmak üzere düşüncelerimizin enerjisi bedenimizi maddi olarak etkiler ve düşüncemize yanıt olarak vücudumuzun salgıladığı hormonlar, kimyasallarla bedenimiz ve duygu durumumuz değişebilir ve bağışıklık sistemimiz etkilenebilir.

Kitaptaki bilgiler, bizi bir yandan mutluluk içinde ideal bedenimize kavuşturacak, diğer yandan da kendimizle barışık olmamızı, toplumsal yaşamımızdaki ilişkilerimizde başarılı olabilmemizi, dolayısı ile mutlu yaşamamızı sağlayacak, ayrıca genel sağlığımızı korumamıza ışık tutacak, hastalıklardan korunmamızı ve bir ölçüde de kurtulmamızı sağlayacak niteliktedir.

Kitap; yıkıcı duygu ve düşüncelerin bizi hasta ettiğini, yapıcı niyetlerin, inanmanın, varmak istediğimiz hedefe ve bunun için yapmamız gerekenlere doğru biçimde odaklanmanın, bize zarar verebilecek konulara nötr kalmanın, ona arkamızı dönmenin yöntemini anlatmakta, beslenme, hareket ve bedenimiz konusundaki algımızı değiştirmekte, bilinçaltımızın yaşamımızda daha etkin olduğunu bu nedenle bilinç altımızı olumlu niyet ve inançlarla yeniden nasıl kodlayacağımızı, yeniden yapılandıracağımızı öğretmektedir. Bize balık yemeyi değil başarılı bir şekilde balık tutmayı öğretmekte, çözüm reçetesi sunmaktadır.

Deniz Egece büyük emek, para ve zaman harcayarak, konuyla ilgili çeşitli eğitimler alarak, zekasını ve sezgi gücünü de kullanarak bu sorunun çözümüne yeni bir ufuk açmıştır.  Bu konudaki kendi sorununu başarı ile çözmekle kalmamış birikimini insanlığın hizmetine sunmuştur. Bunun için kendilerine sonsuz sevgi ve şükranlarımı sunuyorum.

Prof.Dr. Kadriye YILDIZ

KTÜ Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı-TRABZON