“Ramazan ayı on bir ayda deneyimle öğrenilmiş, yaşanmış ve ortaya çıkan sonuçların dengelenmesi için bir dengelenme ayıdır.”

Yaradan’ın yaradılışı olan, evrendeki tüm yaşam formları bir denge içersin de yaratmıştır. Makro ya da mikro olarak yaratılmış öz bilgiler, enerjiler ve maddelerin her bir zerrecik parçaları denge içinde işlemlerini yerine getirirler. Ne az ne de çok, mükemmel bir denge içinde varoluşlarını tamamlarla ve yaşarlar.

Evrendeki tüm yaratımlar fraktal, simetrik ve bir dengede dengelenmiştir. 

Bir bilginin, enerjinin ya da maddenin dengesi bozulduğunda ortaya kaos çıkar. Karmaşa ortaya çıktığında, kontrol kayıp edilir ve kestirilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasına sebep olunur. Bedendeki hastalıkların ve şekil bozukluğunun sebebi dengesizliğin oluşturduğu kaos bilgilerden kaynaklanır.

Ramazan ayı, bilincin ve bedenin dengelenmesi için ortaya çıkmış bir fırsat aydır.

Bedene değer vermemek ve ondan gelen mesajları dikkate almadan sadece sonradan öğrenilmiş “ego” bilgilerinin bilgilerin peşinde koşmak, bilinç ve bedenin dengesinin bozulmasın neden olur. Bilinç ve beden dengesizliği tüm psikosomatik hastalıkların, obezite ve fazla kilo alımının, yaşamdaki sorunların ve başarısızlığın temelini oluşturur.

Sürekli bilinçteki yapılacaklara zaman ayırıp bedene zaman ayrılmadığında, bilincin peşinde koşan bir beden ortaya çıkar. Bedene on bir ay zaman ayrılmaması, onu önemsenmemesi, mesajları dikkate alınmaması, bilinçteki bilgilere önem vererek bedeni yok saymak ya da onu bastırmak, bedenin yıpranmasına, hastalanmasına ya da şeklinin bozulmasına neden olur.

Ramazan ayı; kişinin yaşamını var eden bu iki merkez olan bilincin ve bedenin dengesizliklerin dengelenmesini amaçlar.

Birçok kişinin davranış alışkanlıklarının çoğunluğunda, bilinçteki ego bilgilerini yerine getirme ve tamamlama çabası vardır. Bilinç, çevrenin bilgi bombardımanlarından etkilenir ve onları yerine getirme çabasıyla bedene yaklaşır. Bu durumda bedenin erken yıpranmasına, zayıf düşmesine, hastalanmasına ve şeklinin bozulmasına ya da kilo almasına neden olur.

Ramazan ayında “ yemek yenemeyecek ve içilmeyecek “ diye bir kaide yoktur.

Sadece belli zaman diliminde yiyecek ve içeceklerle meşgul olmaya ara vermek vardır. Kişi yemeklerle meşgul olma durumuna ara vererek, bedenden gelen mesajlara fark etmek, bedeni arındırmak, bilinçteki çöpe dönüşmüş bilgilerin ayıklamak, etkisizleştirmek ve geçmişteki yaşanmışlıklara zaman ayırarak bilinç ve bedenin farkındalığının dengelemek içindir.

Ramazan ayı, on bir ayın muhakemesini yapabilmek için bir tatil ayıdır. İçe yapılacak yolculuklarla kişi yaşadıklarının ve yaşamının farkındalığını kazanır. Bedenden gelen mesajları anlama fırsatını yakalar. Bedenle barışarak tekrardan dostluk kurar, onun önceliklerini ve değerinin farkındalığını kazanma olasılığını oluşturur. Ramazan ayı yapılan dualarla bilince güzel düşünceleri güçlendirmek, yıkıcı bilgileri arındırmak ve değiştirmek demektir. Bir aylık sürede beden giren yiyecek miktarının azaltılmasıyla, bedenin temizlenmesine de sebep olunur.

Dengesizlik; tüm kötülüklerin anası ve tüm hastalıklarında babasıdır.

Ramazan ayında temel olarak bilinç ve bedenin dengelenebilmesi amaçlanmalıdır. Ayrıca kişi eş zamanlı, beslenme ve hareket dengesi, ego ve öz dengesi, sevgi ve nefret dengesi, iyilik ve kötülük dengesi, geçmiş ve gelecek dengesi, hatalar ve doğrular dengesi, dünya işleri ve ölüm sonrası yaşanılacak yolculuğun dengesi dengelenmelidir.

Sizlere iki şükran bir sevgilerimi sunarak, iyi ramazanlar dilerim…

Yazan : Deniz Egece