Sen milyarlarca spermin içinden, muhteşem mücadeleci bir yolculuk yaparak dünyaya geldin. Bu dünyaya gelmeyi sen istedin! Anne ve baban bir çocuk istedi, seni seçmedi. Onlar Ayşe, Fatma, Hasan ya da Mustafa’yı istediler. Ebeveynlerin bitiş çizgisinde seni bekliyordu. Sen çıkış çizgisinde milyarlarca yarışmacıyla aynı anda yarışa başladın ve her birini geride bırakarak bitiş çizgisine sadece sen ulaştın. Sen bir şampiyonsun.
Sperm ve anne karnındaki yaşamın da hareket ediyor, besleniyor ve hedefe giden yolu biliyordu ve şu andaki gibi gerçektin. Bu dünyaya geleceğini biliyordun. Bunların her birini Yaratıcı’nın sana kodladığı özbilincinle yaptın.

Özbilincinle bedenini şekillendirerek yolculuğunu
tamamladın. Bu dünyaya gelmeden önce ihtiyacın olan organları sen oluşturdun. On bir haftada dokunma hissini, on beş haftada koku almayı, yirmi beş haftada annenin sesini duymayı ve otuz üçüncü haftada ışığı görmeyi özbilincinle oluşturdun. Hiç kimseden yardım almadan, Yaradan’ın sana kotladığı özbilincindeki verilerle bunu başardın.
Senin özbilincinde evrenin tüm bilgileri mevcut çünkü anne karnında kırk hafta yaşam sürdün. Yaşam hakkında tecrübeli ve başarılısın. Geçmişte bunu özbilincinle sakin ve huzur içinde yaptın, şimdi de aynı oyunun, farklı basamağında yoluna devam ediyorsun. Yaşamanın ne kadar kolay ve basit bir oyun olduğunu biliyorsun.
Özbilincinle bedenini nasıl şekillendirebildiysen, şu andan itibaren arzu ettiğin bedeni de tekrar şekillendirebilirsin. Bilincinin niyeti neyse tüm enerjilerin de o yönde şekilleniyor, enerjinin şekli atomlarının şeklini oluşturuyor. Atomlarında hücrelerinin şeklini, hücrelerinde şekli de organizmanı oluşturuyor. Sen bir enerji kolonisisin. Yaradan seni mükemmel ve kusursuz yarattı. Özel ve tek yaratıldın. Doğanın en harika ve en mucizevi parçasısın. Eşit değil, eşssizsin. Düşüncelerin, duyguların ve davranışların hiçbir insanınkiyle eşdeğer değil. Sağlıklı bir beden ve zihinle dünyaya geldin.
Yaradan sana karşılıksız ve sınırsızca su, nefes, hareket, uyku, beden, zaman ve düşünce verdi. İstediğin her sonuca ulaşabilmen içinhayal gücü verdi. Hayal gücünle soyut enerjileri somuta, somut enerjileri de soyuta dönüştürebildiğini biliyorsun, çünkü o seni yaratırken bilincine sevgisini de verdi. Yaratıcının verdiği bu armağanı fark etmelisin.
Doğduktan sonra ego bilinciyle tanıştın. Yıllar içersinde bedenine, beslenmeye ve harekete olan inançların değişti. Natürel denge ayarların ego bilincin yüzünden bozuldu. Özbilincinin yanında ego bilincini de kodlayarak büyütüldün. Sadece özbilincinin enerjisinin %100’ünü kendi öz ihtiyaçların için kullanıyordun. Tüm soyut ve somut enerjilerini farkındalıkla natürel dengelerde yönetiyordun. Ego ile tanıştıktan sonra enerjin bölünerek dağıldı. Egoya verdiğin ilgi ve önemden ötürü enerjin egonun ihtiyaçlarına yöneldi. Öz ihtiyaçlarına daha az değer verdiğin için natürel denge ayarların bozuldu. Öz ihtiyaçların üzerindeki duyarsızlığın bedeninin şeklini ve yapısını bozdu.
Sana emanet ve koşulsuz verilen bu mükemmel bedeninin değerini fark ederek harekete geçmelisin. Sonradan edindiğin bu bilgi ego bilinci haricinde özbilincini de güçlendirmek için harekete geçmelisin. Egoya ayırdığın zaman ve ilgiyi artık özüne de ayırmaya başlamalısın. Artık, bedeninin kıymetini fark etmelisin.
Kültürün, dinin, cinsiyetin, mesleğin ne olursa olsun, yeter ki özünü fark et de gel. Ya özünü fark et de gel ya da fark etmek için gel. Aynı kaynaktan geldiğin için frekansımıza hoş geldin, sevgi ve şükranlar getirdin.

Deniz EGECE…ş2s