Yaradanım…

Yaşamımda ve bedenimde sahip olduklarıma şükretmem, bana sunduğun bir armağan ve coşkudur. Sevgi yaşatan, üreten ve iyileştiren bir enerjidir, şükürse sahip olduklarımın farkındalığı ve teşekkürüdür. Bunları idrak etmeme sebep olduğun için sana iki kat sevgiyle şükürler olsun.

Sahip olduğum bilinç ve beden gücümü, bedenime olan sevgimi, bedenimle iletişimimi, bedenimden gelen mesajları önemsememe, bedenime öncelik vermeme, bedenimin ihtiyaçlarını dengeli karşılamama, bedenimin organlarını ve diğer yaşam formlarımın sağlık ve güçlerine sevgimle iki kat güçlendir. Koşulsuz sevgiyle yarattığın mucize ama emanet bedenimin farkına varmama neden olduğun için, sana şükürler olsun.

Yaradanım…

Zenginliğinle zenginliğimi, farklılıklarınla farklılığıma, renklerinle renkliliğime, bolluğunla bolluğumu, özgürlüğünle özgürlüğüme, adaletinle adaletimi, barışınla barışıma, sevginle sevgime, gücünle gücüme destek ol. Beklentilerimin uzantısında doğru seçimler yapmamı, net ve kararlı olmamı, enerji ve zamanımı olmasını istediklerime aktarmamı, yapmak istediklerim için eyleme geçebilmeme destek ol.

Yaşamımdaki bolluğu artırarak zenginleştir, çözümleri, olasılıkları ve imkânları görebilmemi sağla, sağlığımı, dinginliği, mutluluğu, huzuru, neşeyi, sevinci ve coşkumu bilincimde ve bedenimde artır. Yaşamımda sahip olduğum maddi ve manevi değerlerimi, ilişkilerimi, ailemi, mesleğimi, sosyal çevreme, dostlarımı, kazandığım birikimlerimin tamamını bedenim sayesinde var ederek yaşatabildiğimin farkına varmama sebep olduğun için sana şükürler olsun.

Yaradanım…

Bu dünyanın olasılıklardan hizmet almama sebep olan bedenimin organ ve diğer yaşam formlarımın sağlıklarına sağlık, güçlerine güç kat. Doğuştan bedenimde getirdiğim organ ve diğer yaşam formlarının son nefesime kadar görevlerini sağlıklı yapacakları için sana sonsuz şükürler olsun.

Öz güvenimi, fiziksel hareket gücümü, bedenime olan iletişimimi, canlılara, vatanıma ve insanlığa olan yapıcı değer ve sevgimi güçlendir. Beden ve zihinsel güç ve yetilerimin değerlerini iki kat arttır.

Yaradanım, dünyanın bana sunduğu hizmetleri, barışı, zenginliği, renklilikleri, farklılıkları, adaleti, bolluğu ve bereketi görebilmeme ve dualarımdaki içerikleri bana tekrardan fark ettirdiğin için, sana iki kat şükürler olsun…

Bir sevgidir sana dua eden, bir sevgidir benim dualarımı kabul eden.