Zihinsel prova; Bireyin bir beceriyi icra ederken resmettiği ve belirli aşamalara ve doğru tekniğe odaklanarak beceriyi zihninde uyguladığı yerdir.

“Aklımı olumsuz düşüncelerden arındıran bir sistemim var. Kendimi bir kağıda yazarken hayal ediyorum. Sonra kendimi kağıdı buruşturduğumu, onu ateşe verdiğimi ve bir çıtır çıtır yaktığımı hayal ediyorum. ” /BURUCE LEE

Görselleştirme, Zihinsel Prova veya zihinsel imgeleme olarak da bilinir. Gerçek dünyada bu sonucun farkına varmak için zihninizde istenen sonucu uygulamak veya tasavvur etmektir. Sporcular ve müzisyenler gibi performansa dayalı diğer profesyoneller tarafından yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Bununla birlikte, pratik uygulamaları fiziksel performansın çok ötesine geçer. Sporda ve Performansta Psikolojik İmgeleme üzerine yapılan bir araştırma çalışması, herhangi bir bireyin yaşına, cinsiyetine veya beceri düzeyine bakılmaksızın her türden duygusal ve profesyonel hedefe ulaşmak için imgeyi nasıl kullanabileceğini göstermektedir.

Profesyonel golfçüler Tiger Woods ve Jack Nicklaus, başarılarının çoğu için zihinsel provaya veya görselleştirmeye işaret ediyor.
Hayal etmenin gücüne ve önemine dair ilginç bir araştırma… Size yakın bir zamanda sporcular üzerinde yapılan bir deneyden bahsedeceğim.

University of Chicago’da DR. Biasiotto liderlik etmiş çalışmaya:
Öncelikle belli sayıdaki insan üç gruba ayrılmış ve her gün bir saat basketbol potasına atış yapmışlar ve her grubun ne kadar atış yapabildiği kaydedilmiş.

Sonrasında:
Birinci gruptakiler atışa devam etmiş.
İkinci gruptakiler sadece atış yaptıklarını hayal etmiş.
Üçüncü gruptakilerse hiçbir şey yapmamış.

Otuz gün sonra tekrar atışlar test edilmiş.
Birinci grup 24% oranında,
İkinci grup 23% oranında gelişme göstermiş, hemde topa hiç dokunmadan.
Üçüncü grupsa beklendiği gibi gelişme göstermemiş.

Görselleştirme sadece sporcular için değildir. Zihinsel Provanın profesyonel sporcular için defalarca etkili olduğu kanıtlanmıştır, ancak olumlu etkisi herhangi bir kişinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. İster sporcu , ister girişimci, sağlık uzmanı, konuşmacı veya evde oturan bir anne olun, görselleştirme performansınızı iyileştirmenize ve hatta olmak istediğiniz kişi olmanıza yardımcı olacaktır.

Kaynak —> breakthroughbasketball.com

 

Ücretsiz Bilgi Alın

[/vc_column][/vc_row]