Deniz Egece Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Farkındalık  

Farkındalık bilinç bazında uyanıştır. Neden ve sonuç ilişki akışının sorgulanması, ortaya çıkan sonuçların kaynağı olan gerçek nedenlerin yeterli seviyede algılanmasıdır. Farkındalık, taraftarlıktan kurtularak, objektif bakabilmek ve eşit mesafede durarak gözlemleyebilmektir. Farkındalık taraftarlığın ve bağımlılıkların panzehridir. Farkındalık kazandırılması için her türlü bilgi, enerji ya da maddeye eşit mesafede duruşumuz temel ilkelerimizdendir, bilinç bazında farkındalık geliştiren tüm çalışmalara destek vermek misyonlarımızdandır.

Barış ve İletişim

Doğada savaş yapan tek canlı insandır, doğaya uygun olan “barışı” her alanda destekliyoruz. Savaşlar iyi ve kötü ayrımcılığını üreten ego bilgilerinin sonucudur, öz bilgilerde her şey nötrdür. Savaşlar, taraftarlığın, bağımlılıkların, cahilliğin, hastalıkların, fakirliğin ve ölümün temelidir.

Barış enerjilerin dengeli ve uyumlu akışına, yeni canlıların üremesine, canlanmasına, çoğalmasına, yaşamın çeşitliliğine, sağlığa, bolluğa ve berekete neden olur.

İletişim bilgi ve enerjilerin bir noktadan diğer noktaya transferidir; bir tür canlı yaşam formları iletişim yoluyla bilgi ve enerjilerini aktararak yaşamın devamlılığına neden olur. Yapıcı bilgi ve enerjilerin iletişimle olan transferi yaşamların beslenmesine, yeni canlıların var oluşuna ve yaşamın devamlılığına sebebiyet verir.

Barış ve yapıcı iletişimin önem ve değerinin, bilinçlerde farkındalık kazanılması, yayılması ve gelişmesi temel ilke ve misyonlarımızdandır.

Bolluk ve Bereket

Evren, yaradılışın bolluk ve bereketinin sonucudur, Yaradan’ın farklı yaratımları zenginliğinden kaynaklanır. Tüm potansiyel bilgi ve enerjiler evrenin içinde yaratılmıştır ve mevcuttur, bizlere düşen bu yaratılıştan, insanlığa faydalı olacak ürün ve hizmetler üretmek ve geliştirmektir. Çünkü üretim bolluk ve bereketin zeminidir. Yaşamlarımızda maddi ve manevi bolluğun, bereketin ve zenginliğin artması ancak faydalı üretimlerle mümkündür.

Dünyadaki fakirliğin, cehaletin ve hastalıkların çözümü faydalı üretimlerdir. Üretimde orijinal, ihtiyaç karşılayan, faydalı, yapıcı ve farkındalık kazandıran, ürün ve hizmetleri üretmek temel ilkelerimizdendir. Dünyamızdaki canlılara, doğamıza, insan bedenine ve yaşamlarına faydalı olan tüm üretimleri destekleyen misyonları benimsiyoruz.

Evrensel Fayda

Ürün, hizmet ve yayınlarımızda evrensel faydaya katkı sağlamak önceliğimizdir. Farklı diller, ırklar, milliyetler, kültürler ve gelenekler gibi faklı düşünce zenginliklerinin yaşamasını ve yaşatılmasını destekliyoruz. Tüm farklı bilgi çeşitlerine eşit mesafede bir duruş ve yaklaşımı benimsiyoruz. Hizmet, ürün ve yayınlarımız; tarafsız olarak tüm insanların beden sağlıkları ve özel yaşamlarındaki eğitimle gelişerek değişeme uyum sağlamasını destekler.

Enstitümüz maddi ve manevi tüm kazanımlarını dünyanın sundukları sayesinde edinmiştir, bu dünyadan aldıklarımızı gelecek nesiller için ürün ve hizmetlerimizin yaygınlaşmasına ve daha faydalı olabilmesi prensibinde varlığımızı sürdürüyoruz.

Öz ve Ego Bilgileri

İnsan doğadır, doğanın içinde yaşamını sürdürür. İnsan, canlılar ve doğa yaradılışın öz bilgisinin bir sonucudur. Yaradılışın varlığı ve devamlılığı öz bilgilerin denge içinde çalışma prensiplerine dayanır, bunlar modern dünyadaki anlatım olarak matematik, fizik ve kimya ilkeleridir.

Kişilerin bilincindeki ego ve öz bilgilerin dengesi, kişinin beden sağlığı ve yaşam kalitesi açısından önemli bir dengedir. Birçok insan öz bilgileri dikkate almayarak, ego fikirlerine değer ve önem verir. Bu dengesizlik durumu, bedendeki hastalıkların oluşmasına, yıkıcı, bağımlı, monoton, esaret içinde renksiz bir hayatın yaşanılmasının temellerine neden olur.

Birçok kişi de şartlandırılarak kabul ettirilmiş ego bilgilerden dolayı öz bilgileri unutturulmuştur. Yayınlarımız, tedavilerimiz ve eğitimlerimizin temelinde öz bilgilerin farkındalığı ve bilinçlendirilmesi temel ilkelerimizdendir.

Öz bilgiler yaradılışın bilgileri ve yazılımları olmasından dolayı, dünyamızda öz bilgiler hakkında daha fazla farkındalık kazanılması ve yayılması temel misyonumuzdur.

İnsan ve Doğa

İnsan, canlılar ve doğa yaradılışın bir ürünüdür. Onlara sevgi, yaradılışa sevgidir. Onlara hizmet etmek, yaradılışa hizmet etmektir. Onlara verilen değer, yaradılışa verilen değerdir. Onlara duyulan saygı, yaradılışa duyulan saygıdır.

Yaradılışa olan yapıcı yaklaşımlar, Yaradan’a olan yapıcı yaklaşımlardır. İnsan, doğa ve doğadaki canlılara hizmet, sevgi ve saygı en önemli ilke ve misyonlarımızdandır.

Sevgi ve Şükran

İnsanın sağlıklı, huzurlu ve mutlu olması doğal ve normal bir durumdur. İçeride ve dışarıda sağlık, mutluluk ve huzur önemli değerlerdir. İnsan bilgilerinden dolayı eşsizdir, bilginin, enerjinin ve maddenin pozitif ve negatif olmak üzere iki tarafı vardır. Sevgi pozitiftir, sevgi olumlu bir enerjidir, sevgi iyi niyet ve güzel düşüncelerdir. Şükran ise sevgiyi görebilmek ve güzel tarafa teşekkür etmektir, sevginin tarafını görebilmenin sırrı, şükretmektir.

Sevgi yaradılışın hammaddesidir, sevgi tüm kötülüklerin panzehridir, şükretmek bir şeyin olumlu taraflarının verdiği hizmetlere teşekkür etmektir. Şükran ve sevgi sağlığın, yaşamın huzurun ve mutluluğun anahtarıdır.  Dünyamızda “sevgi ve şükran bilincinin” yayılması temel vizyonumuz ve ilkelerimizdendir.

Vizyonumuz

“ Çocuk Bilinçaltı” Eğitimi

0 – 12 yaş arası çocuklar, modelleyerek, deneyimleyerek, ebeveyn ve çevrenin öğretileri olan ego bilgilerin etkisiyle bilinçaltındaki ilk çekirdek inançlarını oluştururlar. Kişi yetişkin olduğunda hangi bilgilere inanması ve inanmaması, nasıl düşünmesi, duygu içerik çeşitlerini, davranış alışkanlıklarını, karakter ve kişilik bilgi temellerini çocuklukta oluşturduğu bilinçaltından referans alarak uygular.

Eğitimlerimiz çocuklara değil, sadece ebeveynlere verilen eğitimlerdir. Ebeveynlerin kendi çocuklarına doğru yaklaşarak çocuğun bilinçaltının sağlıklı yapılanmasına destek olan eğitimlerdir. Eğitimlerimizde “din, milliyet, siyasi, ideolojik, felsefe, kültür, gelenek” gibi benzer bilgiler öğretilemez. Ebeveynlerin hangi bilgi içeriklerini öğretmesi gerektiği ebeveynlerin kendi seçimidir.

Eğitimlerimizde; beyinin bilgiyi nasıl işlediğinin ve enerjileri nasıl etkilediğinin, bilincin yapısının nasıl şekillendiğinin temelleri öğretilir. Eğitimlerin içeriklerinden bazıları şu şekildedir:  bilinç yapısı, bilgi ve enerji hareketleri, öz ve ego bilgilerin farkları, bilginin inanca dönüşümü, irade, odaklanma ve motivasyonun yaşamdaki etkisi, başarılı olmanın sırları, çevrenin etkileşimleri, ilginin yönetimi, öz güven, bilinç egzersizleri, doğru ve yanlış bilgi ayrışması, beyin gücünü kullanma.

“ İlkler ve Geçiş ” Eğitimi

Bedensel geçiş ve değişimlerde (ergenlik, gençlik, yetişkinlik, şişmanlama, menopoz, hamilelik, yaşlılık), bedenin dönemsel geçişlerdeki durumuna zihinsel hazırlanması ve uyumlanması eğitimleridir.

Zihinsel olarak ilk deneyimler ya da geçişlerde (ilk aşk, evlilik, boşanma, çalışma hayatı, yeni meslek, iflas, anne/baba, dede/nine olmak, yeni farklı kimlikler, yeni kariyer) uyumsuzluk sonucunda, ortaya çıkacak sorun ve çözümlerin bilinçlenmesi ve beyni buna hazırlanarak uyumlanma eğitimleridir.

Bu tür yeni geçişlerde, zihin bilinçsiz olmasından dolayı algılayamayarak hatalar yapabilir. Beden ile zihin arasındaki fark açılarak birbirlerine zarar verebilir. Beyin ilklere ve değişime korku, panik ve stres üreterek kişin geri çekilmesine neden olabilir, dolayısıyla yaşamın sunduklarından uzaklaşarak neşe, sevinç ve beklentilerini durdurabilir. Kişi psikolojik sorunlar yaşayarak bedeninde hastalık ya da erken yaşlanma ve bedeninin çökmesi, şişmanlaması, aşırı zayıflaması gibi birçok farklı etkenlere maruz kalabilir.

Değişim eğitimleri; bedensel ve zihinsel geçişlerde yaşanılacak beden ve zihin arasındaki uyumun, iki yapı arasındaki etki ve tepkilerinin bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleridir.

“ Düşünce Molası ” Eğitimi

Beyin, bilgiyi işler. Bu nedenle beden, yaşam ve ilişkileri etkileyen en temel merkezdir. Eğer kişi bedeni için sağlık ve fit bir görüntü ya da yaşamında neşe, huzur, zenginlik, başarı istiyorsa bilincindeki bilgileri doğru yöneterek bunun sağlayabilir.

Düşünce molası eğitimleri; beyin gücünün ve etkisinin kullanımı, bilinç egzersizlerinin çeşitleri ve uygulamaları, faydalı ve zararlı bilgileri fark etme, etkisizleştirme ve güçlendirme, üstbilinç ve bilinçaltını yönetme, tasarlama, planlama gibi beyindeki bilgiyi kullanma ve yönetme eğitimleridir.

Kişi; bedeni, yaşamı ve tüm ilişkilerindeki beklentilerine sahip olmak istiyorsa, beynini kontrol edebilme ve yönetebilme yetisine sahip olmalıdır. Düşünce molası eğitimleriyle kişi kendi beyninin yöneticisi olur.

“ Çöp kutusu ” Eğitimi

Beyin bilgileri işleyerek algılar, düşünür, duygu üretir ve bedende biyokimyasal olayların başlamasına neden olur. Sonradan öğrenilmiş ve inanılan ego bilgileri, hücre ve genlerimizde genetik değişimlerin tetikleyicisi ve etkileyicisidir. Zihinsel değişimler hücrelerin yapılarını ve oluşum süreçlerini mutlak etkileme gücüne sahiptir.

Genetik bilim, sadece  “DNA > RNA > protein“ etkiye ve etkileşime neden olduğunu savunur. Oysaki bugün epigenetik bilimi sayesinde biliyoruz ki; “bilgiler > duygu > hormon >  protein  > RNA > DNA“ etki üreterek etkileşime girerler. Fakat bu etkileşimler DNA dizisinde hiçbir değişiklik gerçekleştirmez ama hücrenin çalışmasını etkileyerek görevini yeterli yapamamasına neden olurlar.

Psikosomatik hastalıklar tedavi edilemediğinde, genetik diyerek üstü kapatılır ve çözümsüz kalır. Oysaki epigenetik; irsi olup ama genetik olmayan, iç ve dış alanların etkisinden hücrelerin etkilenerek değişime uğradığını bilimsel olarak kanıtlar.

Bilgiyle tedavi eğitimlerimiz; Dünya Dağlık Örgütünün listesinde yer alan tüm psikosomatik hastalıklar için geçerli eğitimlerdir. Psikosomatik eğitimler “bilgi sağlığı” çerçevesindedir. Yani bilincin bedende hastalığa neden olduğu bilgilerin eğitimle değiştirme tedavileridir.

“ Beden Mesajları ” Eğitimi

İnsan sadece madde olan bedenden ibaret değildir. İnsan; bilgi, enerji ve maddelerden meydana gelir. Soyut olan bilinç, somut olan bedeni etkiler. Aynı zamanda da somut olan beden, soyut olan bilinci, bilgileri ve enerjileri etkiler. Soyut somutu, somut da soyutu etkiler ve değiştirir. Dolayısıyla bilinç ve beden varlığının farkındalığının kazanılması, karşılıklı denge içinde beslenerek yaklaşılması optimal insan sağlığına neden olur.

Beden tüm kimyasal değişimlerde ve etkenlerde bilince sürekli mesajlar gönderir. Bu mesajları kişi önemsemez, değer vermez, bastırıp yok sayarak geçiştirirse, beden bir süre sonra hastalık olan en büyük mesajı gönderir.

Bu eğitimler, bilincin bedenle tanışması, barışması, bedenden gelen mesajların farkındalığı, bedeni önemseyerek öncelik sırasında yer alması, bedenin soyut ve somut ihtiyaçlarının dengeli beslenmesi, bilinç ve beden arasında uyum ve dengenin sağlanması, beden varlığının ve değerinin önemsenmesi, içsel barışın sağlanarak geçmişin affedilmesi gibi konular içerir.

Eğitim sayesinde, kişi bedenden gelen mesajları önceden dikkate alır, hangi bilgi ve duyguların bedene zarar vereceğinin farkındalığını kazanır, kendi bedenine olan yaklaşımları değişir, hastalanmasına neden olacak geçmişin bilgilerini etkisizleştirir. Böylelikle gelecekte bilgilerin neden olacağı psikosomatik hastalıkların önceden bertaraf edilme gücüne sahip olur.

“ Bağımlılıklardan Özgürleşme ” Eğitimi

Kişinin kendi inandığı ve inanmadığı bilgileriyle çeşitli “bilgi, enerji, nesne, cisim, kişi, kavram ve maddelerle” yaşadığı ilişki sürecinde kurmuş olduğu duygusal bağlardan özgürleşme eğitimleridir. Kişinin isteği ve beklentisi doğrultusunda, bağımlı olup kendisine zarar verdiğine inandığı ve kendi isteğiyle kurtulmak istediği davranış alışkanlıklarından özgürleşme eğitimidir.

“ Psikosomatik Hastalıklar “ Eğitimi

Yaşamın kaynağı bilgi ve enerjidir. Bilgiler enerjileri etkiyerek maddenin değişimine neden olur, her maddenin (hücre) kaynağı da enerji ve bilgidir. Bilgiler, hem bedeni hasta edebilir hem de iyileştirebilme yeti ve gücüne sahiptir. Kişideki mevcut eski bilgilerin, eğitim ile değiştirilerek yeni bilgilerle bedenin sağlığına kavuşması mutlak bilimsel gerçektir.

Kişinin beden şekli ve ağırlığına neden olan etkenler, kişinin bilincindeki inandığı bilgilerin uzantısıdır. Sonradan öğrenilen bu bilgiler, deneyim, modelleme ve çevreden kodlanarak öğrenilmiş bilgilerdir. Kişiye ait olan bu özel bilgiler, kişinin inandıkları ve inanmadıkları sonucunda beden şekli ve ağırlığında farklı sonuçlar olarak ortaya çıkmasına neden olur. Kişinin inandığı ya da inanmadığı bilgiler eğitimle öğretilerek davranış alışkanlıklarının değişmesi sağlanır.

“ Kişiye Özel Zayıflama ” Eğitimleri

Şişmanlık ya da obezite, bilinçaltında doğru olduğuna inanılan yanlış bilgilerle, kişinin bedeninin ihtiyacı dışında gereksiz beslenmesi ve aldığı enerjiyi uzun süre aktaramayarak tüketememesi sonucunda ortaya çıkmış olan davranış alışkanlıklarının dengesizliğinden kaynaklanan bir problemdir.

Şişmanlığın temeli, kişinin bilinçaltındaki kişiye özel bilgilere inanıyor olmasıdır. Eğitimlerimiz bilinçaltındaki bu bilgileri değiştirerek, kişinin beden şeklinin değişmesine neden olur.

Kişiye özel kalıcı kilo verme eğitimlerimiz; uzaktan online eğitim, yatılı kamplar, abonelik eğitimleri ve özel seanslar şeklindedir. Ayrıca Deniz Egece tarafından hazırlanmış görsel ve işitsel kodlamalar, kitaplar ve program kitapçıkları ile de desteklenir.