Cuma, Kasım 26, 2021
Ana Sayfa Vizyonumuz

Vizyonumuz

“ Çocuk Bilinçaltı” Eğitimi

0 -12 yaşı arası çocuklar, modelleyerek, deneyimleyerek, ebeveyn ve çevrenin öğretileri olan ego bilgilerin etkisiyle bilinçaltındaki ilk çekirdek inançlarını oluştururlar. Kişi yetişkin olduğunda hangi bilgilere inanması ve inanmaması, nasıl düşünmesi, duygu içerik çeşitlerini, davranış alışkanlıklarını, karakter ve kişilik bilgi temellerini çocuklukta oluşturduğu bilinçaltından referans alarak uygular.

Eğitimlerimiz çocuklar değil, sadece ebeveynlere verilen eğitimlerdir. Ebeveynlerin kendi çocuklarına doğru yaklaşarak çocuğun bilinçaltının sağlıklı yapılanmasına destek olan eğitimlerdir. Eğitimlerimizde “ din, milliyet, siyasi, ideolojik, felsefe, kültür, gelenek ” gibi benzer bilgiler öğretilemez. Ebeveynlerin hangi bilgi içeriklerini öğretmesi gerektiği ebeveynlerin kendi seçimidir.

Eğitimlerimiz “ beyinin bilgiyi nasıl işlediğini, enerjileri nasıl etkilediğini, bilincin yapısının nasıl şekillendiğinin” temelleri öğretilir. Eğitimlerin içerikleri bazıları; “ bilinç yapısı, bilgi ve enerji hareketleri, öz ve ego bilgilerin farkları, bilginin inanca dönüşümü, irade, odaklanma ve motivasyonun yaşamdaki etkisi, başarılı olmanın sırları, çevrenin etkileşimleri, ilginin yönetimi, öz güven, bilinç egzersizleri, doğru ve yanlış bilgi ayrışması, beyin gücünü kullanma” gibi eğitimlerdir.

“ İlkler ve Geçiş ” Eğitimi

Bedensel geçiş ve değişimlerde (ergenlik, gençlik, yetişkinlik, şişmanlama, menopoz, hamilelik, yaşlılık) gibi bedenin dönemsel geçişlerdeki durumuna zihinsel hazırlanması ve uyumlanması eğitimleridir.

Zihinsel olarak ilk deneyimler ya da geçişlerde “ ilk aşk, evlilik, boşanma, çalışma hayatı, yeni meslek, iflas, anne/baba, dede/nine olmak, yeni farklı kimlikler, yeni kariyer” gibi zihinsel geçişlerde uyumsuzluk sonucunda, ortaya çıkacak sorun ve çözümlerin bilinçlenmesi ve beynin buna hazırlanarak uyumlanma eğitimleridir.

Bu tür yeni geçişlerde, zihin bilinçsiz olmasından dolayı algılayamayarak hatalar yapabilir, beden ile zihin arasındaki fark açılarak birbirlerine zarar verebilir, beynin ilklere ve değişime korku, panik ve stres üreterek kişin geri çekilmesine neden olabilir, dolayısıyla yaşamın sunduklarından uzaklaşarak neşe, sevinç ve beklentilerini durdurabilir, psikolojik sorunlar yaşayarak bedeninde hastalık ya da erken yaşlanma ve çökmesi, şişmanlaması, aşırı zayıflaması gibi birçok farklı etkenlere maruz kalabilir.

Değişim eğitimleri; bedensel ve zihinsel geçişlerde yaşanılacak beden ve zihin arasındaki uyumun, iki yapı arasındaki etki ve tepkilerinin bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleridir.

“ Düşünce Molası ” Eğitimi

Beyin bilgiyi işler dolayısıyla; beden, yaşam ve ilişkileri etkileyen en temel merkezdir. Eğer kişi bedeni için sağlık ve fit bir beden ya da yaşamında neşe, huzur, zenginlik, başarı istiyorsa bilincindeki bilgileri doğru yöneterek bunun sağlayabilir.

Düşünce molası eğitimleri; “ beyin gücünü ve etkisini nasıl kullanacağını, bilinç egzersiz çeşit ve uygulamaları, faydalı ve zararlı bilgileri fark etme, etkisizleştirme ve güçlendirme, üst bilinç ve bilinçaltını yönetme, tasarlama, planlama” gibi beyindeki bilgiyi kullanma ve yönetme eğitimleridir.

Kişi bedeni, yaşamı ve her türlü ilişkilerindeki beklentilerine sahip olmak istiyorsa, beynini kontrol edebilme ve yönetebilme yetisine sahip olmalıdır. Düşünce molası eğitimleri kişinin kendi beyninin yöneticisi olma durumuna neden olan eğitimlerdir.

“ Çöp kutusu ” Eğitimi

Birçok kişi mevcut yaşına kadar, bilincindeki bilgilere zaman ayırıp temizlik yapmaz. Yaşanmışlıklar, alınan eğitimler, modellemeler, medya ve çevrenin kulaktan dolma telkinleriyle edindiği bilgileri sürekli beyninde stoklayarak, çöp kutusuna dönüştürür.

Beyindeki stok bilgilerin bir kısmı işe yararken bir kısmı da zarar verir. Eskimiş, kokmuş ve zarar veren bilgiler aynı zamanda işe yarayan faydalı bilgilerin de gücüne ve etkisine zarar verir. Aynı beynin içinde ikametgâh etmeleri, beyinden beklenen performansın yarıya düşmesine sağlıklı ve nitelikli işini yapmamasına engel olur.

Ayrıca bilinçteki kokuşmuş eski ve yıkıcı bilgiler, bedende psikosomatik hastalıkların oluşmasına neden olur. Bedeni erken yaşlandırır, çökertir, enerjisini düşürür, şeklini bozar ve yaşamdaki başarı performansı aşağıya çekerek patinaj yapılmasına neden olur.

“Çöp kutusu” temizleme eğitimleri, kişinin bilincindeki eskimiş, işe yaramayan, hedeflere engel olan, korkutan, endişe kaygı üreten, beden enerjisini gereksiz yere tüketen, bedenin enerji akışının uyumunu bozan, bedene enerji giriş ve çıkışların dengesizliğine neden olan,  kısacası kişinin bedenin ve kişinin yaşamına zarara veren bilgilerin nasıl temizleneceğini, öğreten eğitimdir.

“ Beden Mesajları ” Eğitimi

İnsan sadece madde olan bedenden ibaret değildir, insan “ bilgi, enerji ve maddelerden ” meydana gelir. Soyut olan bilinç, somut olan bedeni etkiler, aynı zamanda da somut olan beden, soyut olan bilinci, bilgileri ve enerjileri etkiler. Soyut somutu, somut da soyutu etkiler ve değiştirir, dolayısıyla bilinç ve bedenin varlığının farkındalığının kazanılması, karşılıklı denge içinde beslenerek yaklaşılması en optimal insan sağlığına neden olur.

Beden tüm kimyasal değişimlerde ve etkenlerde bilince sürekli mesajlar gönderir. Bu mesajları kişi önemsemez, değer vermez, bastırıp yok sayarak geçiştirirse, beden bir süre sonra hastalık olan büyük mesajı gönderir.

Bu eğitimler, “bilincin bedenle tanışmasına, barışmasına, bedenden gelen mesajların farkındalığına, bedeni önemseyerek öncelik sırasında yer almasına, bedenin soyut ve somut ihtiyaçlarının dengeli beslemesine, bilinç ve beden arasında uyum ve dengenin sağlanmasına, beden varlığının ve değerinin önemsenmesine, içsel barışın sağlanarak geçmişin affedilmesi ” gibi konular içerir.

Eğitim sayesinde, kişi bedenden gelen mesajları önceden dikkate alır, hangi bilgi ve duyguların bedene zarar vereceğinin farkındalığını kazanır, kendi bedenine olan yaklaşımları değişir, hastalanmasına neden olacak geçmişin bilgilerini etkisizleştirir, dolayısıyla gelecekte bilgilerin neden olacağı psikosomatik hastalıkların önceden bertaraf edilme gücüne sahip olur.

“ Bağımlılıklardan Özgürleşme ” Eğitimi

Kişinin kendi inandığı ve inanmadığı bilgileriyle çeşitli “ bilgi, enerji, nesne, cisim, kişi, kavram ve maddelerle ” yaşadığı ilişki sürecinde kurmuş olduğu duygusal bağlardan ve bilgilerden özgürleşme eğitimleridir. Kişinin isteği ve beklentisi doğrultusunda, bağımlı olup kendisine zarar verdiğine inandığı ve kendi isteğiyle kurtulmak istediği davranış alışkanlıklarından özgürleşme eğitimidir.

“ Psikosomatik Hastalıklar “ Eğitimi

Yaşamın kaynağı “ bilgi ve enerji ”dir, bilgiler enerjileri etkiyerek maddenin değişimine neden olur, her maddenin (hücre) kaynağı da enerji ve bilgidir. Bilgiler, hem bedeni hasta edebilir hem de iyileştirebilme yeti ve gücüne sahiptir. Kişideki mevcut eski bilgiler, eğitim ile değiştirilerek yeni bilgilerin beden sağlığına neden olması mutlak bilimsel gerçektir.

Beyin bilgileri işleyerek algılar, düşünür, duygu üretir ve bedende biyokimyasal olayların başlamasına neden olur. Sonradan öğrenilmiş ve inanılan ego bilgileri, hücre ve genlerimizde genetik değişimlerin tetikleyicisi ve etkileyicisidir. Zihinsel değişimler hücrelerin yapılarını ve oluşum süreçlerini mutlak etkileme gücüne sahiptir.

Genetik bilim, sadece  “ DNA > RNA > protein “ etkiye ve etkileşime neden olduğunu savunur. Oysaki bugün epigenetik bilimi sayesinde biliyoruz ki “ bilgiler > duygu > hormon >  protein  > RNA > DNA “ etki üreterek etkileşime girdiklerini. Fakat bu etkileşimler DNA dizisinde hiçbir değişiklik gerçekleştirmez ama hücrenin çalışmasını etkileyerek görevini yeterli yapamamasına neden olurlar.

Psikosomatik hastalıklar tedavi edilemediğinde, genetik diyerek üstü kapatılır ve çözümsüz kalınır. Oysaki epigenetik; irsi olup ama genetik olmayan, iç ve dış alanların etkisinden hücrelerin etkilenerek değişime uğradığının bilimsel olarak kanıtlar.

Bilgiyle tedavi eğitimlerimiz; dünya sağlık örgütünün listesinde yer alan tüm psikosomatik hastalıklar için geçerli eğitimlerdir. Psikosomatik eğitimler “ bilgi sağlığı ” çerçevesindedir, yani bilincin bedende hastalığa neden olduğu bilgilerin eğitimle değiştirme tedavileridir.

“ Kişiye Özel Zayıflama ” Eğitimleri

Şişmanlık ya da obez olma durumu, bilinçaltında doğru olduğuna inanılan, fakat kişinin bedenin ihtiyacı dışında gereksiz beslenmesine ve aldığı enerjileri uzun süre aktaramayarak tüketememesi sonucunda ortaya çıkmış olan bir davranış alışkanlıklarının dengesizliğinden kaynaklanan bir problemidir.

Şişmanlığın temel kaynağı, kişinin bilinçaltındaki kişiye özel bilgilere inanıyor olmasından kaynaklanır. Eğitimlerimiz bilinçaltındaki bu bilgilerin değiştirilerek kişinin beden şeklinin değişmesine neden olur.

Kişiye özel kalıcı kilo verme eğitimlerimiz; “ uzaktan online eğitim, yatılı kamplar, abonelik eğitimleri ve özel seanslarla eğitimler verilir. Ayrıca Deniz Egece tarafından hazırlanmış görsel ve işitsel kodlamalar, kitaplar ve program kitapçıkları ile de desteklenir.

“ Kalıcı Zayıflama ” Eğitim Ürünleri

Şişmanlık ya da obezlik bir hastalık değildir, kişinin inandığı ve inanmadığı bilgilerin ürettiği bir davranış alışkanlıklarının sonucu ortaya çıkan bedendeki enerji stoklarıdır.

Bilindik zayıflama metotları ya da yaklaşımları, kilo probleminin dışarıdaki tek bir nedenin, maddenin ya da etkenin sebep olduğunu savunur. Çözümünde güçlü bir irade ve disiplinli bir programla (diyet, spor) ya da bir tek madde ile (ilaç, çay, gıda takviye) bu sorunu çözeceğini savunurlar.

Oysaki kilo sorunu tek bir neden ve etkenden kaynaklanmaz, çok etkenli ve yönlü nedenler bütünüdür. Kişiye özel bir sorundur, görecelidir, yani izafi bir durumdur, bu durumu bir madde ya da bir başkası çözemez, kilo sorunu yaşayan kişinin kendisinin çözmesi gerekir. Ayrıca problem ve çözüm dışarıda değil içeriden (bilinçaltında) çözümlenmesi gerekir, ancak bu şekilde kalıcılık sağlanabilir.

Nöro zayıflama hizmet ve ürünleri; kişinin doğru olduğuna inandığı, fakat kilo alınmasına neden olan bilinçaltındaki inanılan bilgilerin, eğitim hizmetleri ya da ürünleri ile değiştirilmesini öğreten ve destekleyen bir metottur.

Kişinin beden şekli ve ağırlığına neden olan etkenler, kişinin bilincindeki inandığı bilgilerin uzantısıdır. Sonradan öğrenilen bu bilgiler, deneyim, modelleme ve çevreden kodlanarak öğrenilmiş bilgilerdir. Kişiye ait olan bu özel bilgiler, kişinin inandıkları ve inanmadıkları sonucunda beden şekli ve ağırlığında farklı sonuçlar olarak ortaya çıkmasına neden olur. Kişinin inandığı ya da inanmadığı bilgiler eğitimle öğretilerek davranış alışkanlıklarının değişmesi sağlanır.

Basılı Materyaller

Eğitimle sağlık alanındaki ürünlerimizde; e-dijital, sesli ürünler (audio) ve basılı kitaplar, kitapçıklar, panolar ve tablolar gibi ürünlerin yapım ve yayın hizmetleridir.

İşitsel, Görsel ve Dokunsal Cihazlar

Belirli konular hakkında detaylandırılmış işitsel telkin kodlama cihazları. Kişiye özel görsel kodlama içerikleri ve belirli konular hakkında anonim görsel kodlama cihazları. Dokunsal nesnelerle kodlama cihazları. Harekete dayalı davranışa alışkanlıklarını değiştiren nesne ve cihazların yapım ve yayın hizmetleri.

Uygulama ve Yapay Zekâ

Eğitici, yönlendirici ve değişime neden olacak internet uygulamaları. Farkındalığa ve bilinçlendirmeye neden olan test ve internet oyunları. Yapay zekâ eğitim algoritmaları. Yapay zekâ yazılımlarıyla, bilgilerin tanısı, etkisizleştirilmesi ve kodlamaların yapım ve yayın hizmetleri.

IOT – Nesnelerin İnterneti

Akıllı elektronik aletleri ile kişi arasında bir bağ kurularak, kişinin bilgilerinin istatistik veri aktarımı, bilginin tanısının çıkartılması, bilginin etkisizleştirilmesi ve kişinin beklentisi olan bilgilerin nesneler aracılığıyla kodlanması ve bu sayede davranış alışkanlıklarının değiştirilmesinin yapımı ve yayın hizmetleri.

Medya

Rasyonel bilimin ürettiği bilimsel çalışma ve bilgileri, halk diline dönüştürerek günlük yaşamlarımızda daha anlaşılır hale getirerek, kişilerin davranış alışkanlıklarına etki etmek ve rasyonel bilimin daha çok kişiye ulaşarak yayılmasına katkı sağlamak.

İnternet ve sosyal paylaşım alanları, kitap, gazete, dergiler, radyo, televizyon, sinema ve belgesel filmleri yapmak ve yayınlamak.

“ Değişim ” Merkez Alanları

Doğanın içinde, uzun süreli konaklamaya uygun, farklı eğitim konsept türlerini içinde barındıran, zihinsel ve bedensel değişim ve arınma parkları. Ayrıca içinde de kişiye özel eğitim programlarının uygulanabilecek alanlar.

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ HAKKINDA UYARI

Ürün, hizmet ve yayınlarımızdaki çalışmalarımız, her ülkenin hukukuna, vergi yapısına ve insan hakları kurallarına uygun davranmak ve yayın yapmak aslı önceliğimizdir. Ürün ve hizmetlerimizin hiç birinde ağızdan alınan ya da bir kalıp olan standart program dikta edilmez ve uygulanmaz. Hiçbir madde, ilaç ya da kimyasal etkiyle üretilen bir sağlık hizmeti sunmuyoruz ve enstitümüzün bu alanda bir çalışması yoktur.

Evrenin ve çevrenin ürettiği bilgilerin, kişinin dünyasındaki algıladığını bilgi egzersizleri ile değiştirmesi yöntemiyle bedende sağlık yaşamda beklentilerine neden olacak sonuçların değişimini destekleyen ürün ve hizmetler sunmaktayız.

Kişinin kendi kendine tedavi etmesini (balık vermek yerine balık tutmayı) öğretiyoruz, sebebi bedenin sabit bir yapı olmayıp birçok nedenden etkilenerek anbean değişime açık olmasından dolayı öğretiyoruz, Bu sayede kişi kendi beden sağlığını anbean daha iyi yönetebilir ve daha verimli bir sağlıklı bedene sahip olabilir.  

Eğitim ve tedavilerimizde, öz bilgilerin haricinde, her hangi bir ego bilgi çeşidinin taraftarı ya da savunucu değiliz. Sağlıkla ilgili tüm eğitimlerimiz ve yayınlarımızda rasyonel bilime dayalıdır, temel olarak fraktal matematik, elektrokimya, Newton ve Quantum fiziğinin genel yasalarını kapsar.

Yaş sınırı yoktur, fiziksel engel ya da belirli hastalıklarda kullanılmaz engeli yoktur. Ürün ve hizmetlerin yıkıcı yan etkileri yoktur, tam tersine istem dışı farklı konularda da yapıcı yönde sayısız olumlu yan etkiye neden olur.

× İletişime Geç