Deniz Egece Vizyon

“ Çocuk Bilinçaltı” Eğitimi

0 – 12 yaş arası çocuklar, modelleyerek, deneyimleyerek, ebeveyn ve çevrenin öğretileri olan ego bilgilerin etkisiyle bilinçaltındaki ilk çekirdek inançlarını oluştururlar. Kişi yetişkin olduğunda hangi bilgilere inanması ve inanmaması, nasıl düşünmesi, duygu içerik çeşitlerini, davranış alışkanlıklarını, karakter ve kişilik bilgi temellerini çocuklukta oluşturduğu bilinçaltından referans alarak uygular.

Eğitimlerimiz çocuklara değil, sadece ebeveynlere verilen eğitimlerdir. Ebeveynlerin kendi çocuklarına doğru yaklaşarak çocuğun bilinçaltının sağlıklı yapılanmasına destek olan eğitimlerdir. Eğitimlerimizde “din, milliyet, siyasi, ideolojik, felsefe, kültür, gelenek” gibi benzer bilgiler öğretilemez. Ebeveynlerin hangi bilgi içeriklerini öğretmesi gerektiği ebeveynlerin kendi seçimidir.

Eğitimlerimizde; beyinin bilgiyi nasıl işlediğinin ve enerjileri nasıl etkilediğinin, bilincin yapısının nasıl şekillendiğinin temelleri öğretilir. Eğitimlerin içeriklerinden bazıları şu şekildedir:  bilinç yapısı, bilgi ve enerji hareketleri, öz ve ego bilgilerin farkları, bilginin inanca dönüşümü, irade, odaklanma ve motivasyonun yaşamdaki etkisi, başarılı olmanın sırları, çevrenin etkileşimleri, ilginin yönetimi, öz güven, bilinç egzersizleri, doğru ve yanlış bilgi ayrışması, beyin gücünü kullanma.

“ İlkler ve Geçiş ” Eğitimi

Bedensel geçiş ve değişimlerde (ergenlik, gençlik, yetişkinlik, şişmanlama, menopoz, hamilelik, yaşlılık), bedenin dönemsel geçişlerdeki durumuna zihinsel hazırlanması ve uyumlanması eğitimleridir.

Zihinsel olarak ilk deneyimler ya da geçişlerde (ilk aşk, evlilik, boşanma, çalışma hayatı, yeni meslek, iflas, anne/baba, dede/nine olmak, yeni farklı kimlikler, yeni kariyer) uyumsuzluk sonucunda, ortaya çıkacak sorun ve çözümlerin bilinçlenmesi ve beyni buna hazırlanarak uyumlanma eğitimleridir.

Bu tür yeni geçişlerde, zihin bilinçsiz olmasından dolayı algılayamayarak hatalar yapabilir. Beden ile zihin arasındaki fark açılarak birbirlerine zarar verebilir. Beyin ilklere ve değişime korku, panik ve stres üreterek kişin geri çekilmesine neden olabilir, dolayısıyla yaşamın sunduklarından uzaklaşarak neşe, sevinç ve beklentilerini durdurabilir. Kişi psikolojik sorunlar yaşayarak bedeninde hastalık ya da erken yaşlanma ve bedeninin çökmesi, şişmanlaması, aşırı zayıflaması gibi birçok farklı etkenlere maruz kalabilir.

Değişim eğitimleri; bedensel ve zihinsel geçişlerde yaşanılacak beden ve zihin arasındaki uyumun, iki yapı arasındaki etki ve tepkilerinin bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleridir.

“ Düşünce Molası ” Eğitimi

Beyin, bilgiyi işler. Bu nedenle beden, yaşam ve ilişkileri etkileyen en temel merkezdir. Eğer kişi bedeni için sağlık ve fit bir görüntü ya da yaşamında neşe, huzur, zenginlik, başarı istiyorsa bilincindeki bilgileri doğru yöneterek bunun sağlayabilir.

Düşünce molası eğitimleri; beyin gücünün ve etkisinin kullanımı, bilinç egzersizlerinin çeşitleri ve uygulamaları, faydalı ve zararlı bilgileri fark etme, etkisizleştirme ve güçlendirme, üstbilinç ve bilinçaltını yönetme, tasarlama, planlama gibi beyindeki bilgiyi kullanma ve yönetme eğitimleridir.

Kişi; bedeni, yaşamı ve tüm ilişkilerindeki beklentilerine sahip olmak istiyorsa, beynini kontrol edebilme ve yönetebilme yetisine sahip olmalıdır. Düşünce molası eğitimleriyle kişi kendi beyninin yöneticisi olur.

“ Çöp kutusu ” Eğitimi

Beyin bilgileri işleyerek algılar, düşünür, duygu üretir ve bedende biyokimyasal olayların başlamasına neden olur. Sonradan öğrenilmiş ve inanılan ego bilgileri, hücre ve genlerimizde genetik değişimlerin tetikleyicisi ve etkileyicisidir. Zihinsel değişimler hücrelerin yapılarını ve oluşum süreçlerini mutlak etkileme gücüne sahiptir.

Genetik bilim, sadece  “DNA > RNA > protein“ etkiye ve etkileşime neden olduğunu savunur. Oysaki bugün epigenetik bilimi sayesinde biliyoruz ki; “bilgiler > duygu > hormon >  protein  > RNA > DNA“ etki üreterek etkileşime girerler. Fakat bu etkileşimler DNA dizisinde hiçbir değişiklik gerçekleştirmez ama hücrenin çalışmasını etkileyerek görevini yeterli yapamamasına neden olurlar.

Psikosomatik hastalıklar tedavi edilemediğinde, genetik diyerek üstü kapatılır ve çözümsüz kalır. Oysaki epigenetik; irsi olup ama genetik olmayan, iç ve dış alanların etkisinden hücrelerin etkilenerek değişime uğradığını bilimsel olarak kanıtlar.

Bilgiyle tedavi eğitimlerimiz; Dünya Dağlık Örgütünün listesinde yer alan tüm psikosomatik hastalıklar için geçerli eğitimlerdir. Psikosomatik eğitimler “bilgi sağlığı” çerçevesindedir. Yani bilincin bedende hastalığa neden olduğu bilgilerin eğitimle değiştirme tedavileridir.

“ Beden Mesajları ” Eğitimi

İnsan sadece madde olan bedenden ibaret değildir. İnsan; bilgi, enerji ve maddelerden meydana gelir. Soyut olan bilinç, somut olan bedeni etkiler. Aynı zamanda da somut olan beden, soyut olan bilinci, bilgileri ve enerjileri etkiler. Soyut somutu, somut da soyutu etkiler ve değiştirir. Dolayısıyla bilinç ve beden varlığının farkındalığının kazanılması, karşılıklı denge içinde beslenerek yaklaşılması optimal insan sağlığına neden olur.

Beden tüm kimyasal değişimlerde ve etkenlerde bilince sürekli mesajlar gönderir. Bu mesajları kişi önemsemez, değer vermez, bastırıp yok sayarak geçiştirirse, beden bir süre sonra hastalık olan en büyük mesajı gönderir.

Bu eğitimler, bilincin bedenle tanışması, barışması, bedenden gelen mesajların farkındalığı, bedeni önemseyerek öncelik sırasında yer alması, bedenin soyut ve somut ihtiyaçlarının dengeli beslenmesi, bilinç ve beden arasında uyum ve dengenin sağlanması, beden varlığının ve değerinin önemsenmesi, içsel barışın sağlanarak geçmişin affedilmesi gibi konular içerir.

Eğitim sayesinde, kişi bedenden gelen mesajları önceden dikkate alır, hangi bilgi ve duyguların bedene zarar vereceğinin farkındalığını kazanır, kendi bedenine olan yaklaşımları değişir, hastalanmasına neden olacak geçmişin bilgilerini etkisizleştirir. Böylelikle gelecekte bilgilerin neden olacağı psikosomatik hastalıkların önceden bertaraf edilme gücüne sahip olur.

“ Bağımlılıklardan Özgürleşme ” Eğitimi

Kişinin kendi inandığı ve inanmadığı bilgileriyle çeşitli “bilgi, enerji, nesne, cisim, kişi, kavram ve maddelerle” yaşadığı ilişki sürecinde kurmuş olduğu duygusal bağlardan özgürleşme eğitimleridir. Kişinin isteği ve beklentisi doğrultusunda, bağımlı olup kendisine zarar verdiğine inandığı ve kendi isteğiyle kurtulmak istediği davranış alışkanlıklarından özgürleşme eğitimidir.

“ Psikosomatik Hastalıklar “ Eğitimi

Yaşamın kaynağı bilgi ve enerjidir. Bilgiler enerjileri etkiyerek maddenin değişimine neden olur, her maddenin (hücre) kaynağı da enerji ve bilgidir. Bilgiler, hem bedeni hasta edebilir hem de iyileştirebilme yeti ve gücüne sahiptir. Kişideki mevcut eski bilgilerin, eğitim ile değiştirilerek yeni bilgilerle bedenin sağlığına kavuşması mutlak bilimsel gerçektir.

Kişinin beden şekli ve ağırlığına neden olan etkenler, kişinin bilincindeki inandığı bilgilerin uzantısıdır. Sonradan öğrenilen bu bilgiler, deneyim, modelleme ve çevreden kodlanarak öğrenilmiş bilgilerdir. Kişiye ait olan bu özel bilgiler, kişinin inandıkları ve inanmadıkları sonucunda beden şekli ve ağırlığında farklı sonuçlar olarak ortaya çıkmasına neden olur. Kişinin inandığı ya da inanmadığı bilgiler eğitimle öğretilerek davranış alışkanlıklarının değişmesi sağlanır.

“ Kişiye Özel Zayıflama ” Eğitimleri

Şişmanlık ya da obezite, bilinçaltında doğru olduğuna inanılan yanlış bilgilerle, kişinin bedeninin ihtiyacı dışında gereksiz beslenmesi ve aldığı enerjiyi uzun süre aktaramayarak tüketememesi sonucunda ortaya çıkmış olan davranış alışkanlıklarının dengesizliğinden kaynaklanan bir problemdir.

Şişmanlığın temeli, kişinin bilinçaltındaki kişiye özel bilgilere inanıyor olmasıdır. Eğitimlerimiz bilinçaltındaki bu bilgileri değiştirerek, kişinin beden şeklinin değişmesine neden olur.

Kişiye özel kalıcı kilo verme eğitimlerimiz; uzaktan online eğitim, yatılı kamplar, abonelik eğitimleri ve özel seanslar şeklindedir. Ayrıca Deniz Egece tarafından hazırlanmış görsel ve işitsel kodlamalar, kitaplar ve program kitapçıkları ile de desteklenir.

“ Kalıcı Zayıflama ” Eğitim Ürünleri

Şişmanlık ya da obezlik bir hastalık değildir, kişinin inandığı ve inanmadığı bilgilerin ürettiği davranış alışkanlıklarının sonucu ortaya çıkan bedendeki enerji stoklarıdır.

Bilindik zayıflama metotları ya da yaklaşımları, kilo problemine dışarıdaki tek bir nedenin, maddenin ya da etkenin sebep olduğunu savunur. Çözümün de güçlü bir irade ve disiplinli bir programla (diyet, spor) ya da bir tek madde ile (ilaç, çay, gıda takviye) olduğunu savunurlar.

Oysaki kilo sorunu tek bir neden ve etkenden kaynaklanmaz, çok etkenli ve yönlü nedenler bütünüdür. Kişiye özel bir sorundur, görecelidir, yani izafi bir durumdur. Bu durumu bir madde ya da bir başkası çözemez, kilo sorunu yaşayan kişinin kendisinin çözmesi gerekir. Ayrıca problem ve çözüm dışarıdan değildir. İçeriden (bilinçaltında) çözümlenmesi gerekir, ancak bu şekilde kalıcılık sağlanabilir.

Nöro zayıflama hizmet ve ürünleri; kişinin doğru olduğuna inandığı fakat kilo alınmasına neden olan bilinçaltında inanılan bilgilerin, eğitim hizmetleri ya da ürünleri ile değiştirilmesini öğreten ve destekleyen bir metottur.

Basılı Materyaller

Eğitimle sağlık alanındaki ürünlerimizde; e-dijital, sesli ürünler (audio) ve basılı kitaplar, kitapçıklar, panolar ve tablolar gibi ürünlerin yapım ve yayın hizmetleridir.

İşitsel, Görsel ve Dokunsal Cihazlar

Belirli konular hakkında detaylandırılmış işitsel telkin kodlama cihazları, kişiye özel görsel kodlama içerikleri ve belirli konular hakkında anonim görsel kodlama cihazları, dokunsal nesnelerle kodlama cihazları, harekete dayalı davranışa alışkanlıklarını değiştiren nesne ve cihazların yapım ve yayın hizmetleri.

İşitsel, Görsel ve Dokunsal Cihazlar

Belirli konular hakkında detaylandırılmış işitsel telkin kodlama cihazları, kişiye özel görsel kodlama içerikleri ve belirli konular hakkında anonim görsel kodlama cihazları, dokunsal nesnelerle kodlama cihazları, harekete dayalı davranışa alışkanlıklarını değiştiren nesne ve cihazların yapım ve yayın hizmetleri.

Uygulama ve Yapay Zekâ

Eğitici, yönlendirici ve değişime neden olacak internet uygulamaları, farkındalığa ve bilinçlendirmeye neden olan test ve internet oyunları, yapay zekâ eğitim algoritmaları, yapay zekâ yazılımlarıyla, bilgilerin tanısı, etkisizleştirilmesi ve kodlamaların yapım ve yayın hizmetleri.

IOT - Nesnelerin İnterneti

Akıllı elektronik aletleri ile kişi arasında bir bağ kurularak, kişinin bilgilerinin istatistik veri aktarımı, bilginin tanısının çıkartılması, bilginin etkisizleştirilmesi ve kişinin beklentisi olan bilgilerin nesneler aracılığıyla kodlanması ve bu sayede davranış alışkanlıklarının değiştirilmesinin yapımı ve yayın hizmetleri.

Medya

Rasyonel bilimin ürettiği bilimsel çalışma ve bilgileri, halk diline dönüştürerek günlük yaşamda daha anlaşılır hale getirerek, kişilerin davranış alışkanlıklarına etki etmek ve rasyonel bilimin daha çok kişiye ulaşarak yayılmasına katkı sağlamak.

İnternet ve sosyal paylaşım alanları, kitap, gazete, dergiler, radyo, televizyon, sinema ve belgesel filmleri yapmak ve yayınlamak.

“ Değişim ” Merkez Alanları

Doğanın içinde, uzun süreli konaklamaya uygun, farklı eğitim konsept türlerini içinde barındıran, zihinsel ve bedensel değişim ve arınma parkları. Ayrıca içinde de kişiye özel eğitim programlarının uygulanabilecek alanlar.

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ HAKKINDA UYARI

Ürün, hizmet ve yayınlarımızdaki çalışmalarımız, her ülkenin hukukuna, vergi yapısına ve insan hakları kurallarına uygun davranmak ve yayın yapmak aslı önceliğimizdir. Ürün ve hizmetlerimizin hiç birinde ağızdan alınan ya da bir kalıp olan standart program dikta edilmez ve uygulanmaz. Hiçbir madde, ilaç ya da kimyasal etkiyle üretilen bir sağlık hizmeti sunmuyoruz ve enstitümüzün bu alanda bir çalışması yoktur.

Evrenin ve çevrenin ürettiği bilgilerin, kişinin dünyasındaki algıladığını bilgi egzersizleri ile değiştirmesi yöntemiyle bedende sağlık yaşamda beklentilerine neden olacak sonuçların değişimini destekleyen ürün ve hizmetler sunmaktayız.

Kişinin kendi kendine tedavi etmesini (balık vermek yerine balık tutmayı) öğretiyoruz, sebebi bedenin sabit bir yapı olmayıp birçok nedenden etkilenerek anbean değişime açık olmasından dolayı öğretiyoruz, Bu sayede kişi kendi beden sağlığını anbean daha iyi yönetebilir ve daha verimli bir sağlıklı bedene sahip olabilir.  

Eğitim ve tedavilerimizde, öz bilgilerin haricinde, her hangi bir ego bilgi çeşidinin taraftarı ya da savunucu değiliz. Sağlıkla ilgili tüm eğitimlerimiz ve yayınlarımızda rasyonel bilime dayalıdır, temel olarak fraktal matematik, elektrokimya, Newton ve Quantum fiziğinin genel yasalarını kapsar.

Yaş sınırı yoktur, fiziksel engel ya da belirli hastalıklarda kullanılmaz engeli yoktur. Ürün ve hizmetlerin yıkıcı yan etkileri yoktur, tam tersine istem dışı farklı konularda da yapıcı yönde sayısız olumlu yan etkiye neden olur.